Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK 7C Att beskriva personers utseende, personlighet och platser

Skapad 2021-02-19 15:49 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola F Moderna språk - språkval
Du ska lära dig att beskriva/ställa frågor om hur någon ser ut och sätt att vara.

Innehåll

Varför ska du lära dig att beskriva/ställa frågor om hur någon ser ut och sätt att vara?

Du ska kunna berätta om dig själv. Utveckla kunskaper i spanska i olika områden och sammanhang där språket används. Du ska utveckla tilltro till din egen förmåga att använda språket i olika situationer och för olika syften.

Du ska kunna delta i samtal och berätta om vardagliga saker som är välbekanta för dig. 

Tidsperiod Vecka 8 - 13

Vad ska du lära dig under det här moment?

 • Namn på familj medlemmar på spanska. 
 • Adjektiv som beskriver utseende, personligheter och platser
 • Namn på några byggnader. 
 • Hur man använder verbet Ser för att beskriva. 
 • Verbet Tener.
 • Repetition av verbet Estar (må; befinna sig; ligger), Vivir (att bo), Gustar (att tycka om), Llamarse ( att heta) och Lleva (att ha på sig)
 • Att skriva en text i form av ett brev med inledande hälsningar och hälsningar i slutet av ett brev.
 • Repetition. Frågeord för att kunna ställa frågor ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿De dónde? ¿Qué más?
 • Ordkunskap:

que(som); jag går (yo voy); allí (där); con(med); durante (under den tid perioden) más (mer); sobre todo (framförallt) pero (men)

Hur ska vi lägga undervisningen

Varje lektion börjar vi med hälsningar på spanska, sammanfattning av den tidigare lektion, korta genomgångar, tittar på video klipp med förklaringar om hur man använder orden för att beskriva någon eller något.  

Vi arbetar med lektion uppgifter både digital och skriftlig med övningar från övningsboken,

Vi använder textboken Vale 7 och Vale 7 webbsidan där man lyssnar på texterna från textboken, öva på glosor och gör övningar. 

https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/17

Hur ska du visa dina kunskaper?

Jag kommer att bedöma dina lektionsuppgifter, om du använder material som delas ut för att underlätta din lärande, ditt deltagande på lektion, din förmåga att använda språket under lektionstid

och 

läsförståelse,

hörförståelse  och prov 

V. 8

VAD                                                                                                   HUR

Lära sig nya ord och                                                                          Ordlistan på sidan 87 och 88 i textboken.

läsa och förstår en text                                                                       Vi övar orden på webbsidan Samona utbildning

som handlar om beskrivningar och                                                    Läsförståelse där du svarar på enkla beskrivningar om olika            var olika personer är ifrån.                                                                                                           personer. Du får hjälp av bilder

Adjektiv. Namn på de och hur man använder dem.                             Läsförståelse på torsdag 25 februari

Namn på familj medlemmar på spanska                                             Vi övar på de nya adjektiv med KAhoot och Quizlet                                                                       

                                                                                         https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/17

V. 9 Sport lov

V. 10 VAD                                                                                     HUR  Namn på några byggnader                                                                                                                                                                 Gör övningar skriftliga övningar på classroom under lektionstid

  Namn på Adjektiv                                                                       som eleverna lämnar till lärare när de är klara.

Namn på familj medlemmar                                                          Öva hemma på de nya orden och uttryck.

Verbet SER 

V. 11 VAD                                                                                              HUR 

Adjektiv.                                                                                    Hörförståelse. Övar på glosorna i webbsidan Vale 7. 

Nya ord inför läsförståelse. Text Cartas

V. 12. VAD  

Lyssna och förstå texten. Cartas 

HUR:  Övningar inför hörförståelse.

Vecka 13

VAD  text Cartas                                                                  HUR Lyssna på texten gör övningar på webbsidan.      

                                                                                             Hörförståelse

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9

Matriser

M2
Hörförståelse . Vad heter personerna som beskriv i den talade texten

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
 • M2
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  E 9
Du förstår beskrivningar av några av de 4 personer som beskriv i den talade texten
Du förstår beskrivningar av alla 4 personer som beskriv in den talade texten
Aspekt 1
Aspekt 2
.
Aspekt 3

M2
Läsförståelse. Läs, översätt och gissa vilka personer beskriv i texterna.

Rubrik 1

Nivå 1
.
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Läser och förstår texten men översätter några få meningar och klarar att gissa vilka personer beskrivs i texten. Läser och förstår texten och missar gissa vilka personer beskriv texten
Läser och förstår texten översätter några meningar och klarar gissa vilka personer beskrivs i texten. Läser och förstår texten och missar gissa vilka personer beskriv texten
Läser och förstår texten, översätter flera meningar och flera detaljer och klarar gissa vilka personer beskrivs i texten.
Läser och förstår texten, översätter alla meningar och de flesta detaljerna och klarar gissa vilka personer beskrivs i texten.
Aspekt 2
Ny aspekt

M2
ÅK 7 Att beskriva personers utseende, personlighet och platser

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Verbet Ser för att beskriva platser, saker och personer Verbet Vivir för att ställa frågor och berätta var någon bor Verbet Estar för att berätta och ställa frågor hur någon mår, befinner sig och platserna ligger Verbet Tener för att berätta om ålder, och vad något/någon har. Verbet Gustar för att berätta det du/andra tycker om.
 • M2
 • M2
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du använder verbet Ser med svårighet och beskriver personer eller platser med enstaka adjektiv. Du använder inte/använder verbet Vivir med svårighet och har det svårt för att berätta/ställa frågor var personer bor . Behöver öva mer om hur man använder verber Estar Försöker använda verbet Gustar men klarar inte det än.
Du använder verbet Ser med viss svårighet och beskriver personer eller platser med några adjektiv. Du använder använder verbet Vivir med en viss svårighet för att berätta/ställa frågor var personer bor . Du använder verbet Estar men behöver öva mer om hur man använder verber Estar Försöker använda verbet Gustar med viss svårighet.
Du kan använda verbet Ser för att beskriva personer eller platser med flera adjektiv. Du använder verbet Vivir för att berätta/ställa frågor var flera personer bor . Du använder verbet Estar och berättar/ställer frågor om hur någon/flera personer mår, befinner sig eller platser ligger. Du kan använda verbet Gustar för att berätta vad du och andra tycker om.
Du kan använda verbet Ser för att beskriva flera personer eller platser med många adjektiv. Du kan använda verbet Vivir för att berätta/ställa frågor var flera personer bor . Du använder verbet Estar och berättar/ställer frågor om hur någon/flera personer mår, befinner sig eller platser ligger. Du kan använda verbet Gustar för att berätta vad du och andra tycker om utan problem.
Ny aspekt
Namn på adjektiv som beskriver utseende, personlighet och platser
 • M2
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du kan beskriva personer och platser med enstaka adjektiv och behöver öva på om hur använder adjektiv i spanska språket.
Du kan beskriva några personer och platser med enstaka adjektiv och använder några adjektiv och visar att du har någon kunskap om hur man använder adjektiv i spanska språket.
Du kan beskriva flera personer och platser med flera adjektiv och använder adjektiv på rätt sätt. Visar att du har kunskap om hur man använder adjektiv i spanska språket.
Du beskriver flera personers utseende och personlighet och platser med många adjektiv och använder adjektiv på rätt sätt. Visar att du har kunskap om hur man använder adjektiv i spanska språket.
Ny aspekt
Familjen på spanska , berätta om dem och beskriva dem.
 • M2
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du berättar och beskriver några enstaka familje medlemmar med enstaka adjektiv och ger lite information om dem.
Du berättar och beskriver några enstaka familje medlemmar med några adjektiv och ger lite information om dem.
Du berättar och beskriver flera familje medlemmar med flera adjektiv (utseende och personlighet) och berätta var de bor, med vem de bor, vad de tycker om, mm ger ganska mycket information om dem.
Du berättar och beskriver flera familje medlemmar med flera adjektiv (utseende och personlighet) och berätta var de bor, med vem de bor, vad de tycker om, mm ger mycket information om dem.
Ny aspekt
Använder inledande fraser/artighet fraser i en text i form av ett brev. Slutar brevet med hälsningar och andra artighet fraser.
 • M2
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du inleder och slutar din text med enstaka ord eller inga alls.
Du inleder och slutar texten med några hälsningar
Du inleder och slutar texten med flera hälsningar
Du inleder och slutar texten med flera hälsningar
Ny aspekt
Använder andra ord/uttryck som berikar och ger texten variation. T ex. ¿Qué más? vad mer; pero(men) sobre todo (framförallt) durante (under en vis tid period) porque (darför att)
 • M2
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du behöver utveckla ditt språk och öva in nya ord som berikar och ger variation i en text.
Använder några få ord/uttryck som berikar och ger texten variation. T ex. ¿Qué más? vad mer; pero(men) sobre todo (framförallt) durante (under en vis tid period) porque (darför att)
Använder flera ord/uttryck som berikar och ger texten variation. T ex. ¿Qué más? vad mer; pero(men) sobre todo (framförallt) durante (under en vis tid period) porque (darför att)
Använder alla nya ord/uttryck som berikar och ger texten variation. T ex. ¿Qué más? vad mer; pero(men) sobre todo (framförallt) durante (under en vis tid period) porque (darför att)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: