Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

a) Matematik division, negativa tal och diagram

Skapad 2021-02-20 16:39 i Rosendalsskolan Linköping
Grundskola 4 Matematik
Under detta arbetsområde ska vi göra massor av spännande moment, vi ska lära oss att använda kort division samt arbeta med negativa tal och ekvationer. Så häng på, för ni kööör vi!

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vad vi kommer att arbeta med:

Du kommer att få lära dig olika metoder för att göra beräkningar med division, du kommer att få bekanta dig med negativa tal och att göra enkla beräkningar med dessa. 

 

Hur vi kommer att arbeta:

Du kommer att få arbeta i Favorit matematikboken 4A. 

Du kommer att lyssna på genomgångar, titta på film, arbeta enskilt, i par och i mindre grupp.  

 

Viktiga begrepp:

TÄLJARE Talet som står ovanför divisionstecknet vid division, som du ska dividera till exempel talet 24 i uttrycket 24/4.

NÄMNARE Talet som står under divisionstecknet vid division, som du ska dividera med till exempel talet 4 i uttrycket 24/4.

KVOT Är svaret som du får fram i division, till exempel i divisionen 24/4 så är kvoten 6.

TALSORT Ental, tiotal, hundratal, tusental, tiotusental och så vidare.

REST När det blir över i division till exempel i divisionen 10/4 = 2 rest 2 för fyra får plats två gånger i 10 och sedan blir det två över (10 - 2x4 = 2).

NEGATIVA TAL Känns igen genom att de har ett minustecken framför sig, t ex -1 är det närmaste heltalet innan 0. 

TABELL Ett verktyg för att skriva in värden vid till exempel en undersökning, för att sortera upp information. 

STAPELDIAGRAM Här visas information i form av staplar till exempel skulle varje stapel kunna representera hur eleverna i en klass kom till skolan (cyklade, gick, åkte buss, fick skjuts).  

LINJEDIAGRAM En annan form av diagram, används gärna för att visa hur temperaturen under en vecka ändras, då syns temperaturen som prickar. 

 

 

Tidsåtgång:

Vecka 50 till 3.

 

Bedömning

Framgångsfaktorer (Hur jag vet vad jag har lärt mig):

Jag förstår och använder mig av begreppen täljare, nämnare, kvot, talsort, rest, minnessiffra, negativa och positiva tal, tabell, stapeldiagram, linjediagram.

Jag kan välja och anpassa metoden till uppgiften.

Jag kan göra beräkningar i division där det blir rest.

Jag kan använda kort division med och utan minnessiffra.

Jag kan dividera med 1, 10, 100 och 1000.

Jag kan använda negativa tal i välkända sammanhang.

Jag kan göra beräkningar med negativa tal.

Jag kan avläsa och tolka information i tabeller och stapel- och linjediagram.

Jag kan tolka och skriva enkla matematiska uttryck.

Jag kan ta ut viktig information i en problemlösningsuppgift.

Jag visar på ett tydligt sätt hur jag kommer fram till mina svar.

Jag vet hur jag kan avgöra om ett svar är rimligt och gör också rimlighetskontroller lite då och då.

 

Hur du visar vad du kan:

Du är med och deltar aktivt på lektionerna, både vid genomgångar, i diskussioner och vid grupparbeten.

Du arbetar i matematikboken.

Du genomför "Veckans fyra" som syftar till att du ska bli riktigt trygg med uppställning i de fyra räknesätten. 

Du gör en egen undersökning som du redovisar med en tabell och ett diagram, denna lämnar du in.

Du skriver ett skriftligt prov.

Uppgifter

  • Veckans fyra

  • Egen undersökning

  • Matematikprov

Matriser

Ma
Matematik division, negativa tal och diagram

BEGREPP

PÅ VÄG MOT MÅLEN (når ej målen)
GODTAGBARA KUNSKAPER (når målen)
MER ÄN GODTAGBARA KUNSKAPER (når målen med marginal)
Förstå och använda begrepp
  • Ma  E 6
Eleven behöver arbeta mer med begreppen som hör till arbetsområdet.
Eleven förstår begreppen som hör till arbetsområdet.
Eleven förstår och använder begreppen som hör till arbetsområdet.

METOD

PÅ VÄG MOT MÅLEN (når ej målen)
GODTAGBARA KUNSKAPER (når målen)
MER ÄN GODTAGBARA KUNSKAPER (når målen med marginal)
Beräkningar med kort division
Eleven behöver fortsätta att träna på att använda sig av metoden kort division.
Eleven kan lösa enklare uppgifter med kort division, både med och utan minnessiffra.
Division med 10, 100, 1000
Eleven behöver fortsätta att träna på att dividera med 10, 100 och 1000, då detta inte är befäst ännu.
Eleven kan lösa uppgifter där hen behöver dividera med 10, 100 och 1000.
Beräkningar med negativa tal
Eleven behöver fortsätta att träna på att förflytta sig på tallinjen, både genom att räkna med negativa och positiva tal.
Eleven kan göra enklare beräkningar med negativa tal genom att till exempel använda tallinjen eller en termometer till hjälp.
Eleven kan göra enklare beräkningar med negativa tal och visar också detta på ett tydligt sätt.
Utforma tabeller och diagram
Eleven behöver fortsätta att träna på att se sambandet mellan tabeller och diagram. Eleven kan med hjälp rita en tabell och/eller ett diagram.
Eleven förstår sambandet mellan tabeller och diagram. Eleven kan rita både tabeller och diagram men kan brista något i noggrannhet till exempel vid numreringen av axlarna i diagrammet.
Eleven förstår sambandet mellan tabeller och diagram. Eleven kan rita både tabeller och diagram. Elevens diagram är tydliga och numreringen samt avståndet på axlarna är detsamma hela vägen.

PROBLEMLÖSNING

PÅ VÄG MOT MÅLEN (når ej målen)
GODTAGBARA KUNSKAPER (når målen)
MER ÄN GODTAGBARA KUNSKAPER (når målen med marginal)
Tolka muntlig och skriftlig information
  • Ma  E 6
Eleven förstår till viss del muntlig/skriftlig information men har svårt att hitta en passande metod till uppgiften.
Eleven förstår muntlig och skriftlig information och kan hitta en fungerande metod till uppgiften.
Eleven förstår muntlig och skriftlig information och använder väl fungerande metoder för att lösa uppgiften.
KOMMUNIKATION
  • Ma  E 6
Eleven visar delar av sin lösning, men det finns luckor som gör att det kan vara svårt att följa tankegångarna.
Eleven visar sina uträkningar på ett enkelt sätt och det är möjligt att följa tankegångarna. Det kan finnas mindre fel.
Elevens redovisningar är tydliga och lätta att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: