Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv och utevistelse åk. 6

Skapad 2021-02-20 23:06 i Sundby skola Ekerö
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Varför friluftsliv? Jo, forskningen säger att ... Vi mår bättre. Forskarna ser förbättrad kondition, muskelstyrka, balans och motorik. Även minskad risk för många kroniska sjukdomar t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och högt blodtryck. Ett rikt friluftsliv påverkar oss även mentalt. Att vistas i naturen hjälper oss att koppla av och att återhämta oss från en stressig vardag. Det gör att vi upplever oss som mer mentalt stabila och det minskar risken för att känna oro och ängslan, både idag och i framtiden. Enkelt sagt, spendera tid i naturen så kommer du att må bättre.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Du ska utveckla din förmåga att;

 • röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

Det här kommer du att få undervisning om;

 • lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrättens grunder.
 • säkerhet och hänsynstagande vid natur- och utevistelse.

Det här ska du lära sig;

I undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att;

 • genomföra olika aktiviteter i natur- och utemiljö med anpassning till olika förhållanden som t.ex. olika årstider och väder.
 • kunna rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • använda ord och begrepp inom friluftsliv, utevistelse och allemansrätten.

Så här kommer vi att arbeta;

Under läsåret kommer vi ha perioder och tillfällen med olika aktiviteter i natur- och utemiljö.

Vi kommer gå igenom allemansrättens rättigheter och skyldigheter både praktiskt och teoretiskt. Allemansrätten avslutas med ett skriftligt test.

I samband med uteaktiviteter kommer vi ta upp säkerhet och hänsynstagande.

Ord och begrepp;

I undervisningen kommer du att möta ord och begrepp som:

Friluftsliv; säkerhet vid olika spel, lekar och idrotter utomhus, säkerhet vid friluftsliv, kunskaper inom friluftsliv samt allemansrättens regler.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas;

 • ditt deltagande i uteaktiviteter.
 • dina kunskaper i allemansrätt, både muntligt och skriftligt.

Uppgifter

 • Allemansrätten 20/9

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: