Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De Abrahamitiska religionerna

Skapad 2021-02-21 09:50 i Lackarebäcksskolan Mölndals Stad
Grundskola F
Vi ska lära oss om hur de tre Abrahamitiska religionerna växte fram, vilka kännetecken de har när det gäller helig plats, helig text, symbol, riter och högtider. Vi ska jämföra religionerna och se vad som är gemensamt och vad som skiljer. Vi ska jämföra två högtider; den judiska påsken (Pesach) och den kristna påsken.

Innehåll

Viktiga ord och begrepp inom de tre religionerna:

religion

religiös

helig skrift

helig plats

gudstjänst

rit

tillbedjan

församling

tideräkning

Viktiga ord och begrepp inom Judendomen:

Israels folk

lagen = Moseböckerna med tio guds bud

synagoga

rabbin

sabbat

davidsstjärnan

Bar mitzva

Bat mitzva

förföljda

Pesach

kosher

torarullarna

arken

omskärelse

Viktiga ord och begrepp inom Kristendomen

Bibeln (Gamla testamentet och Nya testamentet)

Kristus

korset

fisken

liknelse

jul

dop

påsk

korsfäst

nattvard

treenighet (Gud= fadern, sonen & den heliga Anden)

martyr

eremit

kloster

kyrka

biskop

missionär

ortodoxa kyrkan (ledare Patriark)

katolska kyrkan (ledare Påve)

protestantiska kyrkan (Ärkebiskop)

 

Viktiga ord och begrepp inom Islam

Koranen

Mekka

Muhammed

halvmånen

moské

de fem grundpelarna (trosbekännelsen, bönen, gåvor till fattiga, fastan, vallfärden)

halal

fredagsbönen

bönetider

Ramadan

imam

 

 

 

Matriser

De Abrahamitiska religionerna

Du behöver träna mer
Du visar att du kan
Du kan visa på samband mellan de tre Abrahamitiska religionerna.
Du kan de viktigaste kännetecknen för de tre Abrahamitiska religionerna.
Du visar kunskap om viktiga ord och begrepp.
Du kan göra jämförelser mellan olika religiösa högtider (likheter & skillnader).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: