Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster

Skapad 2021-02-21 13:21 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 6 Matematik
Ordet Algebra kommer från det arabiska ordet Al´djabr och betyder "återförening" eller "koppling". Till vardags kan man höra folk kalla algebra för bokstavsräkning. Även om det inte är en helt korrekt översättning beskriver det till viss del vad algebra handlar om. I det här avsnittet ska vi arbeta med algebra. Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att lösa uppgifter och hantera tal. Du kommer få lära dig att använda algebra för att skriva uttryck, räkna med formler, lösa ekvationer och matematiska problem.

Innehåll

Mål

Efter avslutat avslutat område ska du ha lärt dig: 

  • i vilken ordning räknesätten ska utföras,
  • att teckna och tolka matematiska uttryck för olika situationer, utan och med variabler,
  • att förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler,
  • att konstruera och beskriva mönster och talföljder,
  • att teckna och lösa ekvationer,
  • att förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

Arbetssätt och undervisning

Lärarledda genomgångar

Självständigt arbete

Parvis arbete

Muntlig och skriftlig redovisning (elev - lärare, elev - elev och ibland elev - klass)

Arbete i Ma-boken. Du arbetar med minst två av nivåerna (Steg 1-4, utmaning)

Problemlösning och andra aktiviteter utan Ma-bok

Digitala Ma-uppgifter. 

Begrepp

Prioriteringsregler
Variabel
Algebraiskt uttryck
Värdet av ett uttryck
Förenkling av uttryck
Mönster
Ekvationer
Prövning

Vad du lärt dig

Du förväntas vara aktiv under alla lektioner för att lära dig så mycket som möjligt och för att visa vad du lärt dig.

I slutet av arbetsområdet kommer du få en provräkning som räknas in i min bedömning av dina kunskaper.

Jag kommer att grunda min bedömning på de kunskaper du visar på lektioner, läxor samt diagnoser och prov.

 

Bedömning

Du bedöms utifrån:

Problemlösning: Hur du löser matematiska problem (strategi och metod), hur du redovisar dina lösningar,  hur rimliga dina lösningar är och din förmåga till att lösa matematiska problem på olika sätt.

Begrepp: Dina kunskaper om matematiska begrepp och hur du använder dem. Hur du använder olika matematiska uttrycksformer (siffror, bilder, tabeller mm.) och visar att du kan växla mellan dessa uttrycksformer för att beskriva samband mellan olika begrepp.

Metoder: Att du väljer en effektiv metod för dina uträkningar och att du använder metoden på ett korrekt sätt.

Kommunikation: Hur du skriftligt och muntligt redovisar dina uträkningar. Hur du använder dig av olika matematiska uttrycksformer (bilder, symboler, tabeller, grafer mm.) för att tydliggöra dina lösningar. Att du kan föra och följa matematiska resonemang.

 

Tidsram

Vecka 8-13 2021

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: