Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv och utevistelse åk. 2

Skapad 2021-02-21 14:20 i Sundby skola Ekerö
Grundskola 2 Idrott och hälsa
Varför friluftsliv? Jo, forskningen säger att ... Vi mår bättre. Forskarna ser förbättrad kondition, muskelstyrka, balans och motorik. Även minskad risk för många kroniska sjukdomar t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och högt blodtryck. Ett rikt friluftsliv påverkar oss även mentalt. Att vistas i naturen hjälper oss att koppla av och att återhämta oss från en stressig vardag. Det gör att vi upplever oss som mer mentalt stabila och det minskar risken för att känna oro och ängslan, både idag och i framtiden. Enkelt sagt, spendera tid i naturen så kommer du att må bättre.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Du ska utveckla din förmåga att;

 • röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

Det här kommer du att få undervisning om;

 • lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • allemansrättens grunder.
 • säkerhet och hänsynstagande vid natur- och utevistelse.

Det här ska du lära sig;

I undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att;

 • delta i lekar och rörelser i natur- och utemiljö vid olika årstider, t.ex. skridskor.
 • känna till något om vilka skyldigheter vi har när vi vistas i naturen t.ex. vilka växter man får plocka, att man inte får skräpa ner eller göra upp eld hur och var som helst.
 • känna till hur man klär sig efter väder.

Så här kommer vi att arbeta;

Under läsåret kommer vi ha perioder och tillfällen med olika aktiviteter i natur- och utemiljö.

Vi går igenom, diskuterar och har aktiviteter som övar valet av klädsel och utrustning vid utevistelse/aktiviteter.

Allemansrättens grunder går vi igenom både praktiskt och teoretiskt bl.a. ser vi på olika filmer. 

I samband med uteaktiviteter kommer vi ta upp säkerhet och hänsynstagande.

Ord och begrepp;

I undervisningen kommer du att möta ord och begrepp som:

Friluftsliv; namn på olika klädesplagg, allemansrättens regler, säkerhet vid olika spel, lekar och idrotter utomhus, säkerhet vid friluftsliv.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas;

 • ditt deltagande i uteaktiviteter.
 • ditt deltagande i allemansrätt.
 • din förståelse vid val av klädsel och utrustning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: