Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matilda, write a summary of the film

Skapad 2021-02-21 18:54 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 7 Engelska
Write a summary of the film Matilda. You will be given key words to help.

Matriser

En
Summary of the film Matilda

att utveckla
E
C
A
Begriplighet
En engelsktalande person förstår texten efter en eller några genomläsningar.
En engelsktalande person förstår både helhet och detaljer i texten vid en första genomläsning.
Väljer rätt ord i rätt sammanhang.
Struktur
Textens meningar hänger ihop med varandra. .
Texten är indelad i stycken utifrån sammanhang.
Texten har en god struktur både inom och mellan stycken
Ordförråd
Använder ett engelskt ord- och frasförråd så att en engelsktalande person förstår.
Använder ett varierat ord- och frasförråd med viss idiomatik.
Visar ett stort och avancerat ord- och frasförråd med god idiomatik.
Innehåll
Innehållet stämmer överens med uppgiften.
Innehållet drivs framåt med ny information utan upprepningar.
Innehållet beskrivs och förklaras utförligt. Kan utveckla och fördjupa innehållet.
Textens längd
Texten är tillräckligt lång för att bedöma skrivförmågan.
Textens längd harmonierar med skrivtiden.
Textens längd harmonierar med skrivtiden.
Meningsbyggnad, flyt
Texten består av fullständiga meningar. Engelsk ordföljd används oftast. Inom ett stycke hänger meningarna ihop med varandra.
Texten består av meningar med oftast korrekt ordföljd och av ganska varierande längd, som hänger ihop och ger ganska gott flyt.
Texten består av meningar med korrekt ordföljd och av varierande längd, som hänger ihop och ger gott flyt.
Grammatik
Gör vissa grammatiska fel men de hindrar inte en engelsktalande person att förstå.
Smärre grammatiska fel, som inte kräver omläsning.
Skriver i princip grammatiskt korrekt.
Stavning
Stavningen är ibland ljudenligt, men går att förstå vid omläsning
Vissa stavfel, som inte stör förståelsen
Endast enstaka stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: