Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demo Mall Sturebyskolan: Här skriver du arbetsområdets namn och ämnet

Skapad 2021-02-21 20:05 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Biologi
Beskriv arbetsområdet kort och gärna intresseväckande. Behöver du inspiration kan du titta på andras planeringar i Skolbanken.

Innehåll

Syfte: Vad ska vi arbeta med, varför (utgå från delar av ämnets syften i kursplanen, konkretisera, varför användbart, betydelsefullt) .

Undervisning Texten svarar på frågorna:

Tid: (vilka veckor)

Arbetssätt/ arbetsgång: T ex

 • Vilka övningar/aktiviteter ska eleverna göra? (översiktligt beskrivet)

 • Ska de arbeta individuellt/grupp?

 • Vilket material ska vi ha?
 • Hur ska vi hitta fakta? Bibliotek, internet,läroböcker, filmer...

Lärandemål: vad ska du lära dig?

När vi avslutar detta arbetsområde ska du ha utvecklat din förmåga att: 

Ex. Skriva............Förklara..........Resonera om............Använda...............Tillverka................

(från delar av centralt innehåll och kunskapskraven men mer konkret och kortfattat beskrivet)

Bedömning, underlag för bedömning är:

Ex. Presentation, Prov, Inlämning, Diskussion, Problemlösning under lektion.....

Kunskapskrav: Infoga genom att hämta från Läroplan nedan (begränsa genom att bara ta med den högsta nivån för de kunskapskrav du tänker bedöma)  eller genom att lägga till en Lärandematris. Inte både och. All denna info hamnar längst ned i planeringen.

Uppgifter

 • Redovisning muntligt av arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  A 9

Matriser

Bi
Demo Biologi

Förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

E
C
A
Samtala och diskutera
Diskussion om olika energikällor till ditt hus
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

E
C
A
Ekosystem, flöden och kretslopp
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Påverkan på naturen & hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: