Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk 8 Procent kap 5

Skapad 2021-02-21 22:47 i Häggvallskolan Tjörn
Grundskola 8 Matematik
I kapitlet om procent lär vi oss om sambandet mellan andelen, delen och det hela, och hur vi kan använda detta samband till att bland annat beräkna procentuella förändringar och göra procentuella jämförelser.

Innehåll

UNDERVISNING     

För att nå målen skall du träna/göra följande
·       beräkna förändringar med hjälp av förändringsfaktorn
·       göra procentuella jämförelser

 Fördjupning. Du får lära dig mer om
·       att beräkna andelen
·       att beräkna delen
·       förändringsfaktorn
·       upprepad förändring
·       problemlösning med procent
·       mer om jämförelser

Begrepp

bråkform
decimalform
procentform


 

del
det hela
andel
förändringsfaktor

 

 

I undervisningen kommer följande att ingå

·       faktagenomgångar
·       enskilt arbete
·       diskussioner i par och grupp
·       avsnittet kommer att avslutas med ett prov

Ni kommer att jobba med

1.   Uppgifter i boken enligt egen planeringen mot veckans mål. Veckans mål är var ni minst bör vara/tränat varje vecka för att hinna med kapitlet innan prov. Vid högre individuellt mål bör ni ligga före för att hinna med att arbeta med Röd kurs.

2.    Genomgångar enlig nedan. Läxa är att vara i fas med planeringen

3.   För djupare kunskaper, efter uppslaget och röd kurs arbetas med svart sidor.

V

Måndag

Tisdag

Onsdag

Fredag

Veckans mål

8

Uppstart Kap 5
Procent

(uppgift 4,5)

Beräkna andelen i procent

(uppgift. 6,7)

Beräkna förändringen i procent

(uppgift 14)

Beräkna delen

(uppgift 18a, 19a, 20a)

 

 

 

Trän.häfte sid 16
Blå sid 172-173, 188
Grön sid 172-174

Trän.h  sid 17
Blå sid 189
Grön sid 175

Trän.h  sid 18
Blå sid 190
Grön sid 176

Trän.h  19
Blå sid 191
Grön sid 177

Trän.h  t.o.m s 19
Blå t.o.m sid 191
Grön t.o.m sid 177

9

Förändringsfaktorn

(uppgift 25 och 31)

forts.

Beräkna förändring med förändringsfaktorn

 

(uppgift 36 och 37)

När förändringen är mer än 100%

(uppgift 41)

 

 

Trän.häfte sid 20
Blå sid 192
Grön sid 178

Trän.h sid 21
Blå sid 193
Grön sid 179

Trän.h  sid22
Blå sid 194
Grön sid 180

Trän.h sid  23
Blå sid 181
Grön sid 181

Trän.h t.o.m sid 23
Blå t.o.m sid 181
Grön t.o.m sid 181

10

Jämför med procent

(uppgift 48)

forts.

 

STUDIEDAG

Prov del 1 Rättning av prov 1

 

 

Trän.häfte sid 24
Blå sid 182
Grön sid 182

 

 

Trän.h  sid 25
Blå sid 182
Grön sid 183

 

Trän.h  sid. 26 Testa dig själv

Egen planering

Egen planering

11

Repetition/
Fördjupning

Mer om att beräkna andelen

Repetition/
Fördjupning

Mer om att beräkna delen

Repetition/
Fördjupning

Mer om förändringsfaktor

Repetition/
Fördjupning

Upprepad förändring

(uppgift 15)

 

 

 

Egen planering

Egen planering

Egen planering

Egen planering

12

Repetition/
Fördjupning

Problemlösning med procent

Repetition/
Fördjupning
Mer om jämförelser

Prov del 2

Rättning av del 2

 

 

Egen planering

Egen planering

 

 

 

 

Bedömning

Förmågor

Jag kan

E

C

A

Lösa problem

Jag löser problem på ett i ……….. fungerande sätt

 

 huvudsak

 

 relativt väl fungerande sätt

 

 ändamålsenlig och effektivt sätt

Fakta / begrepp

Jag har ………………….. kunskaper om procent

 

grundläggande

 

 goda

 

 mycket goda

Metod / redovisning

Mina metoder/

redovisningar är ……. och …………………

 

 

enkla

går att följa till viss del

 

 

utvecklade

går att följa

 

 

välutvecklade och nyanserade

går att följa

Reflektion / Analys /

Kommunikation

Jag …………

 

 

prövar och bidrar till att diskussionen leder framåt

 

 

prövar, omprövar på ett mer utvecklat sätt, formulerar problem som efter bearbetning för diskussionen framåt

 

 

prövar och omprövar systematiskt efter någon form av princip eller struktur, detta för diskussionerna framåt


  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: