Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära år 6

Skapad 2021-02-22 08:12 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Fysik
Under detta arbetsområde kommer vi att repetera det vi lärde oss om ellära från år 5. Vi kommer använda oss av vår kunskap när vi planerar, genomför och dokumenterar vid laboration.

Innehåll

 

Pedagogisk planering för år 6 i Fysik

Centralt innehåll:

·       Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning.

·       Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

·       Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

· 

 

Hur?

Repetera från åk 5.

Genom att genomföra och dokumentera enkla undersökningar, diskutera i grupper och i helklass där vi övar oss på att beskriva och förklara fysikaliska samband samt instuderingsfrågor.

 

Förmågor vi tränar på och redovisning

·       Förmågan att genomföra systematiska undersökningar.

·       Förmågan att formulera frågeställningar när du planerar undersökningar.

·       Förmågan att jämföra ditt och andras arbete/resultat och resonera om likheter och skillnader samt ge förslag på förbättringar.

·      Förmågan att dokumentera dina undersökningar i text, bild och ritning.

·       Förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband.

     Redovisar dina kunskaper genom att delta i diskussioner, formulera, dokumentera, förklara och genomföra undersökningar.

 

Mål i arbetet om ellära

·       Du ska kunna koppla en sluten krets med strömkällor och glödlampor (seriekoppling).

·       Du ska kunna utföra parallellkopplingar med strömkällor och glödlampor.

·       Du ska ha kunskap om elsäkerhet i vardagen.

·       Du ska kunna använda dig av laborativt material på ett fungerande sätt.

·       Du ska kunna dokumentera dina undersökningar med ritningar, bilder och i text och använda de symboler som vi lärt oss.

·       Du ska veta och förklara vad följande begrepp är och kunna använda dessa Strömbrytare, ledare, isolator, atom, elektron, proton, symboler, ström, krets.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: