Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva i världen

Skapad 2021-02-22 09:15 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med vad det innebär att flytta inom ett land och mellan länder. I samband med att vi arbetar med barn i världen kommer du också får lära dig mer om barnens rättigheter ur FN:s barnkonvention.

Innehåll

Start v.8-12

Målet med undervisningen är:

 

Att utveckla elevens förmåga att:

 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt
 • beslutsprocesser
 • Känna till FN:s barnkonvention och vad den innebär för individen och samhället. 

 

Så att eleven: 

Har grundläggande kunskaper om att flytta inom ett land och mellan länder.

Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser. 

 

Undervisning

Vi kommer:

 • läsa texter
 • titta på film från sli.se samt Youtube
 • samtala i grupp
 • arbeta med arbetsblad och olika tankekartor i grupp och enskilt.

 

Bedömning

Bedömningen kommer även att vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna samt målen. Genom att du deltar aktivt i undervisningen som ingår i temat har du möjlighet att visa att du har kunskaper om detta ämne. Genom att vi varierar arbetssätten kan du visa dina förmågor såväl i grupp som i enskilda sammanhang.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: