Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leken

Skapad 2021-02-22 09:32 i Luktärtans förskola Östersund
Förskola
Mall för planering för enskilda aktiviteter (Åsas mall)

Innehåll

Grupp:

Tre barn 4 och 5 år

 

Mål ur läroplanen:

(Koppla mål ur läroplanen längre ner vid "Lägg till")

 

Vad ska vi lära ut:

 

Leken

 

Syfte:

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin lek. Vi har valt både barn som har svårare att leka och barn som har en väl utvecklad lekförmåga.

 

 

Förberedelser:

 

 

Vi startar leken med att bygga ett hus av de stora klossarna tillsammans (regisserar) och ser var leken tar vägen. Jag som pedagog är med i leken (deltagare).

 

SPARA!

 

Efter avslutad aktivitet hämtar du planeringen igen och reflekterar och analyserar under respektive flik.

 

 

 

 

Barnens reflektion:

Vad har du lärt dig? Hur tyckte du gruppen var? Vad vill du lära dig nästa gång?

Pedagogens reflektion:

Mina egna tankar om hur gruppen varit.

 

Analys:

Nådde vi de förutsatta målet, lärde barnen sig någonting, hur kan vi se det.

Framåtsyftande planering:

Hur går vi vidare? Vad ska vi göra annorlunda nästa gång så att barnen verkligen når dit vi hade tänkt, alternativt för att gå vidare till nästa steg?

Kopplingar till läroplanen

 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,
  Lpfö 18
 • utforma utbildningen och anpassa resursfördelningen så att alla barn får det stöd och de utmaningar de behöver för utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: