Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag, vi och vår planet- vt 2021

Skapad 2021-02-22 09:55 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Ett arbete om världen i år 6, där fokus läggs på hur jordytan formats, jordens naturresurser och levnadsvillkor i världen.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Det är nu dags att ta steget ut i världen. Med hjälp av dina tidigare geografikunskaper ska vi nu undersöka och lära oss nya saker, i ett större perspektiv.

Innehåll

Förmågor och centralt innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om

 • orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen.
 • hur människor levnadsvillkor kan förbättras.
 • Vad olika typer av kartor kan berätta om.
 • Hur du kan bidra till en hållbar utveckling.

Så här kommer vi att arbeta

 • Läroboken Koll på Världen
 • Genomgångar
 • Diskussioner i storgrupp och i mindre grupper
 • Se på filmer från SLI och Studi
 • Arbeta med olika sorters kartor för att undersöka världen och världens befolkning

Så här visar du dina förmågor och kunskaper

Jag kommer att bedöma din förmåga att kunna:

 • använda olika typer av kartor och diagram för att undersöka världen.
 • resonera kring orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen.
 • ge förslag på hur människor levnadsvillkor kan förbättras.
 • resonera kring frågor som rör hållbar utveckling.
 • ge förslag på vad du/människor kan göra för att bidra till en hållbar utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: