👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Hinduism och buddhism

Skapad 2021-02-22 10:02 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Under de kommande veckorna kommer vi att fördjupa oss i hinduismen och buddhismen. Vi kommer att lära oss om religionernas centrala tankegångar, urkunder och heliga handlingar. Vi kommer även att fundera över vad det innebär att tro.

Innehåll

v.13

Lektion 1

1. Vi ska tillsammans läsa en berättelse från den buddhistiska heliga skriften Tripitaka. När vi läst den ska vi tillsammans diskutera frågorna till texten.

Den gyllene gräsanden

 

2. När vi gjort uppgiften den gyllene gräsanden kommer ni att få tid till att göra klart uppgifter. 

 • Jämförelse hinduism och buddhism 
 • Hinduismen i samhället 

Är ni klara med uppgifterna i religion så kikar ni om ni har några uppgifter kvar i historia.

Är ni klara med alla uppgifter så gör ni någon/några av uppgifterna om buddhismen i samhället.

Lektion 2 

1. Vi ska tillsammans göra denna uppgift som handlar om det hinduistiska giftermålet. Frågorna i uppgiften kommer vi att diskutera tillsammans. 

2. . När vi gjort uppgiften om det hinduistiska giftermålet kommer ni att få tid till att göra klart uppgifter. 

 • Jämförelse hinduism och buddhism 
 • Hinduismen i samhället 

Är ni klara med uppgifterna i religion så kikar ni om ni har några uppgifter kvar i historia.

Är ni klara med alla uppgifter så gör ni någon/några av uppgifterna om buddhismen i samhället.

Är även de klara så arbetar du med uppgifter i något annat ämne. 

v.12 

Lektion 1

1.

Vi ska under lektionen göra den här uppgiften som ni sedan lämnar in under uppgiften "Jämförelse hinduism och buddhism". 

Det är tre frågor som ni ska svara på med hjälp av de här texterna

1. buddhismens lära

2. hinduismens lära

3. buddhismens skrifter

4. hinduismens skrifter

ni kan även använda er av de filmer vi sett under tidigare lektioner. 

2. 

Vi ser ett avsnitt av Från Sverige till himlen den här gången möter vi en hindu.

Tillsammans pratar vi om filmen. 

 

Lektion 2

1.

Vi börjar med att läsa en text  om hinduismen i samhället.

Sen ska ni göra svara på frågorna i den här uppgiften och lämna in under uppgiften "Hinduismen i samhället". 

2. 

Därefter ska vi tillsammans diskutera frågorna i denna uppgift som handlar om det hinduistiska giftermålet. 

 

v. 11

Lektion 1

Vi börjar med att läsa en text om vilka vägar det finns till Moksha

och därefter pratar vi om vilken av dessa vägar du själv skulle föredra.

 

Efter det ser vi två filmer om högtider inom Buddhism och Hinduism:

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=31&article=SP0404 8 min

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=31&article=SP0416 11 min

 

När vi har sett dessa två fortsätter ni att fylla i tabellen för att göra en jämförelse mellan religionerna.

Ni fyller i vilka högtider, heliga platser och symboler de har. 

 

Om du får tid över så kan du träna på begrepp:

Quizlet 

 

Lektion 2

Vi börjar med att se två filmer om heliga skrifter inom Buddhism och Hinduism:

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=31&article=SP0415 8min

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=31&article=SP0403 9 min

När vi har sett dessa två fyller ni i det sista i tabellen för att göra en jämförelse mellan religionerna.

 

Vi avslutar med att se från Sverige till himlen:

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=31&article=7704-01

och samtalar utifrån några frågor.

 

v.10

Lektion 1

Veckan innan lovet så startade vi upp religionsområdet genom att prata om livsfrågor och vad ni tror.
Den här veckan ska vi börja arbetet med hinduismen och buddhismen. 

1. Vi tittar på presentationen Intro till hinduismen och buddhismen. 15 (min)

2.  Där efter tittar vi på dessa två filmer Hinduismen(7 min) (sli.se), Buddhismen (7 min) (sli.se).

3. Med hjälp av presentationen, filmerna och de här texterna buddhismens lära, hinduismens lära ska du fylla i den här begreppslistan. Svara sedan på frågorna om en gud eller gudinna som du väljer:

 • Hur känner man igen guden/gudinnan? Har den specifika föremål, kroppsdelar eller kläder? 
 • Varför tillbes guden/gudinnan? 
 • Beskriv kortfattat en historia där guden/gudinnan förekommer. 

Lektion 2

1. Utifrån vad du lärde dig på förra lektionen ska du fylla i en tabell för att göra en jämförelse av hinduism och buddhism. Du ska fylla i de åtta första rutorna och sedan går vi igenom dem tillsammans i klassen. 

2. Därefter ska du göra en Active quiz: 

 • Ladda ner appen "active quiz" på telefon om du inte har den. 
 • "quizrums-ID" är "ROSLAG" 

 • Välj "gästnamn" och skriv namn + klass

 • Välj quiz "Hinduism_Buddhism"

 • Gå ut och svara på frågor! 

3. Öva på begreppen via Quizletv.8

Lektion 1 


Förra veckan arbetade vi med myten om Herkules och några av er läste om skapelsemyter Myter används ofta som ett sätt att förklara världen och ge svar på livsfrågor.

1. Vi ska under lektionen prata om livsfrågor och varför man tror. Ni skriver i nearpod.com

 

 

2.    Vi ser på PK-mannen: en duktig ateist 14 min

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=31&article=UR208134

 

Hur ser svenskar på sin tro? De är sekulariserade men privatreligiösa/stand-by kristna,

 

3. Vi läser text om vad som är religion och heligt och diskuterar frågorna i slutet av texten.

 Vad är religion?

 

Lektion 2

Vi ska under lektionen fundera över vad ni tror.

Din tro

Uppgifter

 • hinduistiska giftermål - Extra

 • hinduistiska giftermål - Extra

 • Vad är religion?

 • Din tro

 • Begreppslista och frågor om en gud/gudinna

 • Tabell jämförelse hinduism och buddhism

 • Jämförelse hinduism och buddhism

 • Hinduismen i samhället

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  C 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Re  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
  Re  A 9

Matriser

Re
Jämförelse hinduism och buddhism

E
C
A
Fråga 1
Kunskaper om hinduismen
Du har grundläggande kunskaper om hinduism. Du visar det genom att beskriva den hinduistiska tron.
Du har goda kunskaper om hinduism. Du visar det genom att förklara samband mellan två delar i den hinduistiska tron.
Du har mycket goda kunskaper om hinduism. Du visar det genom att förklara samband mellan flera delar i den hinduistiska tron.
Fråga 2
Kunskaper om buddhismen
Du har grundläggande kunskaper om buddhism. Du visar det genom att beskriva den buddhistiska tron.
Du har goda kunskaper om buddhism. Du visar det genom att förklara samband mellan två delar i den buddhistiska tron.
Du har mycket goda kunskaper om buddhism. Du visar det genom att förklara samband mellan flera delar i den buddhistiska tron.
Fråga 3
Jämföra religioner
Du gör en enkel jämförelse där du för ett resonemang om minst två av dessa begrepp: Karma, samsara, nirvana, moksha, atman och brahman.
Du gör en utvecklad jämförelse där du för ett resonemang om minst fyra av dessa begrepp: Karma, samsara, nirvana, moksha, atman och brahman.
Du gör en välutvecklad jämförelse där du för ett resonemang om alla dessa begrepp: Karma, samsara, nirvana, moksha, atman och brahman
Fråga 3
Jämföra religioner
Du fördjupar minst en av dem i flera led.
Du fördjupar minst två av dem i flera led.

Re
Religioner i samhället

E
C
A
Religioner i samhället
Du kan föra enkla resonemang om hur religioner påverkas av och påverkar samhället.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur religioner påverkas av och påverkar samhället. Detta gör du genom att underbygga ditt resonemang med fakta.
Du kan föra väl utvecklade resonemang om hur religioner påverkas av och påverkar samhället. Detta gör du genom att underbygga ditt resonemang med fakta.