Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap

Skapad 2021-02-22 10:08 i Ramnerödsskolan F-2 Uddevalla
Grundskola F
Skogsbesök, Årstidens växlingar och dokumentation. Undersöka, dra slutsats och se samband i naturen. Förstå fakta och delta i upplevelser. Fundera kring och upptäcka naturen enskilt och i grupp. Det finns tid till fri lek och egna upptäckter. Vi dokumenterar våra skogen upptäckter i en naturbok. Digitala resurser kompletterar aktiviteten.

Innehåll

Genom att regelbundet besöka naturen och närmiljön runt skolan erbjuds eleverna en möjlighet att se och förstå samband i naturen under alla årstider.

Skogendagen/dagarna kompletterar såväl undervisningen i svenska som matematik och ger eleverna redskap att se och förstå samband i naturen och årstidens växlingar.

Skogen erbjuder eleverna en möjlighet att utveckla sin motorik, en upplevelse, en möjlighet till återhämtning och chans att att bearbeta intryck och förvärvad kunskap.

Vi försöker vara detektiver och på så sätt skapar vi en förståelse för vad som finns, händer och sker i skogen.

Planerat innehåll för våra skogendagar, innehållet kan komma att ändras utifrån det som sker i skogen eller i elevgruppen.

 

 

Introduktion, basplats, regler
Regler i skogen, vår basplats, leka i skogen. Fri lek

Allemansrätten 
Förhållningssätt i skogen, inte störa inte förstöra. Var rädd om vår natur! Fri lek

Svamp
Vi letar svamp.Plocka svamp i skogen sortera i skivling, sopp och övrigt. Svampens och trädens  samarbete. Svampens rotsystem. Fri lek.

Höstens färger och mönster
Färger och mönster. Leta färger i skogen med hjälp av färgkort. Göra egna mandalamönster med vackra färger. Former i skogen, cirkel, kvadrat, rektangel, triangel. Fri lek

Träd
Vi letar efter olika löv och frukter från träden, beskriver och förklarar utseende och form. Symmetri i trädens bladform. Trädens nytta, Fotosyntes. Träden och årstiden. Fri lek.

Gråsuggor
Vi letar Gråsuggor i skogen, samla kryp, vara försiktig. Skogens kretslopp, nedbrytare, växtätare och rovdjur, antal ben.

Spindlar
Hur vet man att en spindel är en spindel? Vi går ut i skogen och skakar gran, på så sätt fångar vi spindlarna som bor i granen. Med förstoringsglas tittar vi närmare på spindlar.

Denna planering gäller under hösten 2020. Därefter skapas en ny planering utifrån elevgruppen. Vi kommer att fortsätta följa naturen och skapa förståelse för den, men även arbeta med utematematik och språkövningar.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: