Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk 2020 februari

Skapad 2021-02-22 10:26 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Hur lever och tar vi hand om våra tamdjur?

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt:

Tidsperiod:Februari

Förskolans namn: Skogsgläntan

Grupp: Äventyret

 

Barnens ålder: 3-6 år

År och datum:2021 februari

Planeringen Upprättad av: Yvonne, Sara och Ullis

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-  Vi kommer att jobba med tama djur/bongårdsdjur. Vi samlar fakta om olika djur och lär oss om hur vi tar hand om dem och hur djuren lever.

 
Vilka målområden i läroplanen berörs?
- Se nedanVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Att delge varandra erfarenheter om våra tamdjur, lära sig fakta om djuren, skapa, skriva och berätta om sina kunskaper. Få en förståelse för att vi i samspel med djuren ska ta hand om dom på bästa sätt. Lära oss empati och omvårdnad om djuren och varandra.


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-- Vi kommer att titta på Ur Djurverket, Arla miniorer, ta reda på fakta och göra mindmapps, dela in barnen i mindre grupper för att delge varandra tidigare erfarenheter att dela med sig av samt skaffa nya kunskaper i ämnet. Sjunga, dramatisera, skapa, måla m.m.

Alla vuxna på ÄventyretHur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

Via Unikum och dokumentationer och på väggar
-

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Vi har genomfört de vi planerat, barnen har visat intresse och ställer nyfikna frågor om våra olika tamdjur. Vi ser att i vår lärmiljö där djuren bor leker barnen i många olika grupper. Barnen efterfrågar att få jobba kring ämnet med lärkompisar.Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
- Barnen leker spontant och de bidrar med deras erfarenheter och vill lära sig mer. Barnen både ritar, jobbar med lera och vill höra böcker om djur. Barnen frågar vilket djur vi äter till lunch, vill ha kunskap om hur mjölk, smör m.m. blir gjortAnalys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?

Vi har lyssnat och fångat upp det barnen visat intresse för, dom har varit delaktiga i att utveckla vår nya lärmiljö och vi ser och hör att barnen vill leka där. De har uttryckt att visst blev det fint och det är roligt att leka här. Fakta bygger vi på våra 1:or.
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
- Vi kommer att fortsätta med vårt pågående projekt och fördjupa oss kring naturvetenskapliga perspektiv.Utvärderingen gjordes av: Yvonne, Sara och Yvonne

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

 • Vilket innehåll ska behandlas?
  - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

 • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: