Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 8 - Geometri

Skapad 2021-02-22 10:25 i Ekholmsskolan Linköping
Tal
Grundskola 8 Matematik
Vilken av de tre geometriska kropparna har störst volym?

Innehåll

Syfte

Syftet är att du ska utveckla kunskaper om olika geometriska objekt. Du ska kunna beskriva och rita olika geometriska objekt, beräkna omkrets, area och volym för dessa samt kunna omvandla mellan olika enheter.

 

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att delta på genomgångar, arbeta med uppgifter enskilt och tillsammans med andra, arbeta undersökande/laborativt samt lära dig programmera i programspråket Python.

I Classroom finns även genomgångsfilmer samt arbetsblad till varje avsnitt att träna mer med.

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom regelbundna små tester, diagnoser och ett prov. Även under lektioner och gruppaktiviteter kan du löpande visa dina kunskaper genom att delta aktivt vid genomgångar, samt vid diskussioner i hela gruppen eller i mindre grupper/enskilt.

Vi bedömer din förmåga att lösa problem, uppgifter som du inte direkt ser svaret på utan behöver bryta ner i mindre bitar och lösa en del åt gången. Då behöver du ha metoder och begrepp, som vi också bedömer. Slutligen bedömer vi också din förmåga att resonera både muntligt och skriftligt samt djupet i din kommunikation.

Uppgifter

 • Prov: Geometri

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: