Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent, metoder och problemlösning åk 9

Skapad 2021-02-22 10:28 i Östlyckeskolan Alingsås
Genomgång av metoder för procenträkning.
Grundskola 9 Matematik
Repetition av räkning med procent. Begrepp: Delen, andelen, det hela, förändringsfaktor, procentuell förändring

Innehåll

Ämne: ( Formell del )

Arbetsområde:

Metoder att kunna vid procenträkning:

 1. metod/metoder för att räkna ut hur mycket ex 6 % är av 85 kr.
 2. metod/metoder för att ange hur många procent är ex 8 av 28.
 3. metod/metoder för att kunna växla mellan bråk-decimal-procent.
 4. metod/metoder för att beräkna procentuell förändring

De typer av problem som vi arbetar med är främst:

 1. Problem som handlar om ex rabatter, rea, löneökningar, ränta. "Hur mycket är...."
 2. Ökningar och minskningar - hur många procent. "Hur många procent är...."
 3. Upprepade ökningar och/eller minskningar

 

Området kommer att avslutas med ???????

Syfte:

 

Centralt innehåll:

 

Kunskapskrav:

 

Ämne: ( Elev del )

Konkreta mål:

Metoder att kunna vid procenträkning:

 1. metod/metoder för att räkna ut hur mycket ex 6 % är av 85 kr.
 2. metod/metoder för att ange hur många procent är ex 8 av 28.
 3. metod/metoder för att kunna växla mellan bråk-decimal-procent.
 4. metod/metoder för att beräkna procentuell förändring

 

De typer av problem som vi arbetar med är främst:

 1. Problem som handlar om ex rabatter, rea, löneökningar, ränta. "Hur mycket är...."
 2. Ökningar och minskningar - hur många procent. "Hur många procent är...."
 3. Upprepade ökningar och/eller minskningar

Bedömning:

Skriftlig uppgift eller litet test på Dugga.

Undervisning:

Repetition av tidigare genomgångna moment om procent. Du kommer att jobba med ett kompendium med blandade uppgifter om procent.

Uppgifter

 • Svårare uppgifter

 • Svårare uppgifter

 • Facit till repetitionsuppgifter

 • Facit till repetitionsuppgifter

 • Kompendium Procent

 • Kompendium Procent

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Procent, metoder och problemlösning

Godtagbar nivå
På väg mot högre nivå
Högre nivå
Metoder
Hur väl metoden är anpassad till uppgiften
Du väljer metoder med viss anpassning till uppgiften
Du väljer metoder med anpassning till uppgiften
Du väljer metoder som är väl anpassade till uppgiften
Metoder
Hur väl du genomför metoder och beräkningar
Du genomför metoder och beräkningar med godtagbart resultat
Du genomför metoder och beräkningar med gott resultat
Du genomför metoder och beräkningar med mycket gott resultat
Problemlösning
I vilken grad du kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
Du tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
Du tolkar muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
Du tolkar sammansatt muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
Problemlösning
I vilken grad du kan beskriva ditt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer
Du beskriver ditt tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer
Du beskriver ditt tillvägagångssätt på ett fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer
Du beskriver ditt tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: