Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning

Skapad 2021-02-22 10:46 i Fridebo förskola Eslöv
Förskola
Vi har fokus på högläsning för att väcka barnens nyfikenhet och lust för läsning samt att barnen ska kunna skapa en positiv relation till böcker.

Innehåll

Pragmatiskt informerat undervisningsupplägg

 

Bakgrund och Syfte:

 

För att öka inlärnings förmågan och där barnen får möjlighet för att sätta ord på sina känslor och vardagliga situationer har vi fokus på högläsning både i planerade och spontana situationer.  Högläsning har flera goda effekter på språkutveckling och kan utveckla barnens fantasi samt föreställningsförmåga till talspråk, kommunikationsförmåga, ordförråd och förmåga att utrycka tankar.  

 

Mål:

 

Högläsning är betydelsefull grund för barns språkutveckling men också för deras fantasi och lek samt,att göra barnen läsmedvetna och att utveckla deras förmåga att läsa och ha intresse för böcker.

Aktivitet och Metod/Teori: 

 

Vi har skapat en inspirerande miljö som en litet avdelnings bibliotek där kan barnen sitta i lugn och ro och lyssna eller läser sina böcker. Vi läser böcker vid vilan och mycket spontant under dagen. Vi använder oss av Polyglot också och det för att där ges även möjlighet för de barn som är flerspråkiga. 

 

 

Varför? Det främjar barnens lärande, nyfikenhet och stärckar deras ordförråd.

 

Vad? Högläsning.

Hur? Ta sig tid och leva in sig i bokens innehåll.

Vem/vilka? Hela barn gruppen både enskild och i mindre grupper.

Var? I vår avdelnings bibliotek och även vid spontana tillfälle.

 

När? Planerade aktiviteter är mest på förmiddagen. Vid vila stund och spontana under dagen.

 

Dokumentation

 

Vi dokumentera genom att filma barnen och oss när vi har högläsning för att spela den sen för att återkomma till aktiviteten för gruppen. vi tar bilder för inspiration och reflektion.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: