Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Östersjöriket Sverige.

Skapad 2021-02-22 10:52 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Historia
Nu har vi kommit fram till 1600-talet och den period i Sveriges historia som kallas Stormaktstiden eller Östersjöriket Sverige. I detta arbetsområde kommer du få lära dig om viktiga händelser, personer och samhällsförändringar från 1600-talet. Du kommer också få fundera över hur det kan ha varit leva i ett land som var drabbat av krig i nästan ett helt århundrade.

Innehåll

Syfte

Att lära sig om Östersjöriket Sverige och utveckla sina historiska förmågor. 

Undervisning

Tid: v. 8-13

I det här arbetsområdet kommer vi att:

  • Läsa om det som hände och de som levde i 1600-talets Sverige.
  • Göra uppgifter som syftar till att utveckla historiska förmågor, däribland källkritik och historiebruksanalys. 
  • Se filmer och lyssna på poddar om människor på 1600-talet.

Arbetet kommer att vara indelat i fem avsnitt, ett per vecka. 

Material

Vi kommer använda boken Upptäck Historia och arbeta med uppgifter i ett tillhörande häfte.
Vi kommer också att titta på filmer och lyssna på poddar om de olika händelserna och personerna på 1600-talet.

Lärandemål

När vi avslutar detta arbetsområde ska du ha utvecklat din förmåga att: 

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Bedömning

Arbetsområdet kommer bedömas med hjälp av arbetshäftet, muntliga insatser i helklass och i grupp och en kunskapskoll. 

Matriser

Hi
Historia: Östersjöriket Sverige

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utvecklingsområde
Historisk referensram
Du har grundläggande kunskaper om hur det var att leva i Sverige på 1600-talet. Du har också grundläggande kunskaper om några saker som hände och några människor som levde på 1600-talet.
Du har goda kunskaper om hur det var att leva i Sverige på 1600-talet och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Du har också goda kunskaper om några saker som hände och några människor som levde på 1600-talet.
Du behöver ta reda på mer om hur det var att leva på 1600-talet och vilka viktiga händelser och personer som hör till denna epok.
Utvecklingslinjer
Du kan också föra enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor. Du kan jämföra 1600-talet med andra tidsperioder och se samband och utvecklingslinjer. Du kan också visa hur 1600-talet har påverkat vår tid.
Du kan också föra förhållandevis komplexa resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor. Du kan jämföra 1600-talet med andra tidsperioder och se samband och utvecklingslinjer. Du kan också visa hur 1600-talet har påverkat vår tid.
Du behöver utveckla din förmåga att resonera kring samhällsförändringar i historien. Du behöver öva på att jämföra 1600-talet med vår tid och andra historiska epoker.
Källförståelse
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om hur det var att leva på 1600-talet. Du kan också föra enkla resonemang om källors användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om hur det var att leva på 1600-talet. Du kan också föra utvecklade resonemang om källors användbarhet.
Du behöver öva på källförståelse och källkritik för att kunna föra resonemang om källor.
Historiebruk
Du kan också tolka och föra enkla resonemang om framställningar av de som levde och det som hände på 1600-talet.
Du kan också tolka och föra utvecklade resonemang om framställningar av de som levde och det som hände på 1600-talet.
Du behöver utveckla din förmåga att tolka framställningar av historiska personer och händelser.
Historiska begrepp
När du resonerar om historiska källor, händelser och personer använder du historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
När du resonerar om historiska källor, händelser och personer använder du historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du behöver öva på att använda historiska begrepp på ett sätt som fungerar i sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: