Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik SVA

Skapad 2021-02-22 11:24 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Varje dag möter vi information från olika medier och det kan vara svårt att avgöra vad som går att lita på. Om vi lär oss att vara källkritiska blir det lättare att avgöra vad som är trovärdigt och slippa bli lurad.

Innehåll

 Planering - Källkritik

Under det här momentet kommer vi att arbeta med källkritik på olika sätt utifrån utvalda delar av lektionsmaterial på www.digitalalektioner.se. Arbetet varvar filmer, diskussionsuppgifter, läs- och skrivuppgifter där du tränar din förmåga att förhålla dig till olika källor. Du kommer även att göra praktiska övningar.

Syfte

Att stärka din källkritiska förmåga för att kunna avgöra om en källa är trovärdig eller inte, samt vilket syfte källan har. Med denna kunskap kommer du att vara bättre rustad för att bemöta information både privat och i skolan, på internet, i tidningar, tv o.s.v.

Arbetsgång

Vecka 2 (två lektioner) - Källkritik

Vecka 3 (två lektioner) - Källtillit

Vecka 3 (en lektion)

 • examinerande skrivuppgift källkritik - källtillit

Bedömning

Du kommer att arbeta enskilt med minst en praktisk skrivövning (examinerande) som lämnas in för bedömning. Där ska du tillämpa din källkritiska förmåga. Du kommer då att visa dina kunskap kring ord och begrepp som är viktiga när du arbetar källkritiskt.

Du behöver kunna:

 • identifiera vilka olika källor som finns i texter samt avgöra vilka som är mest tillförlitliga

 • ställa källkritiska frågor när du studerar en källa;

   • Vem säger vad?
   • Varför sägs detta? Vad vill källan uppnå?
   • När skapades källan och av vem? 
 • redogöra för vad som skapar/inte skapar tillit hos en källa; 

 • tillämpa ett källkritiskt tänkande i praktiska övningar

Ord och begrepp:

 • Kritik
 • Tillit
 • Aktuell - inaktuell
 • Beroende - Oberoende
 • Saklig - osaklig
 • Tendentiös
 • Partisk – opartisk
 • Sannolik
 • Sann
 • Äkta – fake
 • Primär källa
 • Sekundär källa
 • Upphovsman
 • Tillförlitlig
 • Trovärdig

Matriser

SvA
SVA Matris åk 7-9 Domnarvets skola

F
E
C
A
VERKET OCH UPPHOVSMANNEN
Eleven behöver träna på att resonera kring verk och upphovsman för att kunna dra slutsatser om sambandet mellan verk och upphovsman.
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: