Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brott & straff

Skapad 2021-02-22 11:47 i Solskiftesskolan Österåker
Grundskola F Svenska
Brott och mysterier har fascinerat människor i alla tider. En ny litterär genre som fullkomligt exploderat de senaste åren är true crime, alltså böcker som bygger på verkliga brottshandlingar och människorna bakom dessa. Inom denna genre finns också gott om poddar, filmer och serier. En annan genre som också brukar handla om brott är deckare och kriminalromaner. Under detta arbetsområde kommer vi att läsa deckaren Prinsessan och mördaren av Magnus Nordin tillsammans. Vi kommer att arbeta med nyhetsartiklar och reportage. Vi kommer att lyssna på kriminalserien Sviten från P3 Serie, och i samarbete med musiken, producera poddar om olika brott och mysterier. Vi kommer även, som ett längre projekt, skriva en deckare tillsammans. Det här kommer att bli riktigt spännande och roligt!

Innehåll

Förväntat resultat

 • Du ska ha läst en skönlitterär bok från början till slut.

 • Du ska kunna skriva en berättande text.

 • Du ska känna till hur en nyhetsartikel och ett reportage är uppbyggt.

 • Du ska känna till något om språket i en nyhetstext.

 • Du ska kunna genomföra ett samtal om ett bestämt ämne.

 

Undervisning

Vi kommer att läsa en skönlitterär bok tillsammans. Boken vi kommer att läsa är en deckare och syftet med att läsa just en deckare är att vi ska lära oss om olika litterära genrer, samt att vi ska få inspiration till vår egen bok som vi kommer att skriva. Vi kommer också att prata om och läsa olika nyhetsartiklar och reportage. 

Det material vi kommer att använda är läroboken Spegla språket 8 (kapitel 2, 4 och 5), P3 Serie, film, samt en skönlitterär bok. 

Vi kommer också att gå igenom en artikels uppbyggnad och språk, till skillnad från språket i en skönlitterär text. Varje vecka kommer du att ha läsläxa. 

Vi kommer att skriva en deckare tillsammans som ett avslutande projekt för terminen, där vi parvis skriver ett kapitel var.

 

Redovisning och bedömning

Det som bedöms under detta arbetsområde är:

 • Din förmåga att läsa och förstå, samt kunna återberätta vad du läst (läslogg).

 • Din förmåga att presentera ett bestämt ämne (podcast).

 • Din förmåga att skriva en berättande text (deckare).

 

Centralt innehåll från kursplan

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer. 

Kunskapskrav för att nå godkänt

Läsa 

 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. 

 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. 

 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Skriva

 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. 

 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. 

Presentera och samtala

 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: