Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Framgångsrik undervisning via lek och samspel

Skapad 2021-02-22 12:25 i Linneans förskola Östersund
Förskola
Att leka är alla barns rättighet. Leken är på allvar, pågående och är en viktig bestånds­­del i den framgångs­rika under­­visningen på våra förskolor. Den ska upplevas som rolig, trygg och lärorik av alla barn.

Innehåll

Så arbetar vi med leken i Östersunds kommun

Vi ser till att leken är likvärdig så att alla barn kan delta. På våra förskolor märker vi det genom att alla barn har förut­sättningar att delta i olika sorters lek, både ute och inne.

Vi kan se att de vuxna observerar barnen när de leker med varandra för att fånga upp deras pers­pektiv, behov och intressen. Vi vet att de senare reflekterar över vad de ser för att kunna planera och iordnings­ställa de fysiska lärmiljöerna för mer lek som stärker alla barns sociala förmågor och möjligheter att delta i leken.

De ser till att leken är tillgänglig för alla barn och på ett medvetet sätt ser de till att leken strävar mot målen i läroplanen. De vuxna leker med barnen, de förstår vikten av att inte stå bredvid utan deltar på olika sätt för att locka barnen vidare in i magi och fantasi. De gör medvetna val som stödjer och stimulerar alla barns sociala förmågor genom att leka med dem. Vi märker att alla barn lär sig nya saker och utvecklas genom leken.

Planering för Linneans förskola vårterminen 2021

För att att alla barn ska få ta del av alla läroplanens områden arbetar vi sedan några år tillbaka med ett Årshjul som utgår från Lpfö-18 (förskolans läroplan). I det arbetet ser vi på barnen som aktiva deltagare genom att undervisning, lek och samspel ses som viktiga beståndsdelar. 

Under våren 2021 fördjupar vi våra kunskaper i området LEKLUST genom att följa en modul i ämnet där teori, forskning varvas med praktik, analys och kollegialt lärande via diskussioner. 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: