Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa musik

Skapad 2021-02-22 12:42 i S-Mörtviksskolan Huddinge
Grundskola 4 – 6 Musik
Vi kommer att testa på hur man gör när man skapar musik digitalt med hjälp av sidan BandLab. Vi testar loopar, midi, audio och effekter för att skapa en enkel låt.

Innehåll

 

 

Varför?

Att ha tilltro till sin förmåga är många gånger en förutsättning för att våga komma med musikaliska idéer, pröva sig fram och skapa musik i olika former. Det kan upplevas som ett risktagande att komma med idéer och pröva sig fram då musik kan blotta känslor som kanske blir synligare än i många andra sammanhang. Men musikskapande innebär också en möjlighet att bearbeta känslor och funderingar. Musiken kan skapa ett friutrymme där det finns möjlighet att uttrycka reflektioner, frågeställningar och betraktelser över sin omvärld utan att behöva ge fasta svar. Forskning visar att barn, och inte minst ungdomar, genom musik kan utveckla ett språk som handlar om deras upplevelser av att vara unga just nu, något som innefattar såväl existentiella, moraliska och etiska frågeställningar som lustbetonade, exhibitionistiska och berättande teman. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

I dag skapas musik i varierande genrer och former ofta med hjälp av programvaror och digitala instrument. Digitala verktyg är en väg till att förstå och utöva musik. Det är också verktyg som barn och ungdomar i hög grad kommer i kontakt med och de innebär rika möjligheter att tillägna sig kunskaper i musik. 

Vad?

Vi kommer att testa på hur man gör när man skapar musik digitalt med hjälp av sidan BandLab. Vi testar loopar, midi, audio och effekter för att skapa en enkel låt.

 

Hur ska vi arbeta?

Språk- och kunskapsutvecklande

Skapa sammanhang - Vi går igenom stegen tillsammans innan eleverna får testa själva. Man får gärna jobba tillsammans för att hitta nya sätt.  

Begrepp - Loopar, Midi, Audio, Effekter, loopa, intro, outro

Språkliga förmågor/uttrycksformer - Kommunicera och gestalta egna musikaliska idéer och tankar.

Språkligt stöd - Muntliga och skriftliga instruktioner, gemensamma genomgångar, möjlighet att arbeta tillsammans med en kompis

Främja språkanvändning - Genom att arbeta tillsammans

 

Stöd och Utmaningar

Visa via projektor varje steg innan eleverna själva testar. Timetimer. Tydliga instruktioner - muntligt och skriftligt.

 

Övningar/Aktiviteter

Skapa inloggning på Bandlab och följa instruktionerna i häftet

 

Så här visar du vad du har lärt dig

Skicka in låten till mig och be en kompis lyssna. Two stars and a wish.

Uppgifter

 • Bandlab - Skapa musik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
  Mu  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  C 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
  Mu  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  A 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: