Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävsamling

Skapad 2021-02-22 13:00 i Lingonets förskola Östersund
Förskola
Mall för planering för enskilda aktiviteter (Åsas mall) Tisdag 23 feb. Skridsko

Innehåll

Grupp:

(För vem och när) Rävgruppen

 

Mål ur läroplanen:

(Koppla mål ur läroplanen längre ner vid "Lägg till")

 

Vad ska vi lära ut:

(Aktivitet, ämnesområde, tema...)lära sig åka skridsko

 

Syfte:

(Varför) lära sig tycka om att åka skridsko. Ha roligt tillsammans

 

Förberedelser:

(Här skriver du din detaljplanering, hur du ska göra, vilket material du behöver m.m.)

Ta med bananer. Sätt på skridskor. Skotta banan

 

Efter avslutad aktivitet hämtar du planeringen igen och reflekterar och analyserar under respektive flik.

 

 

 

 

Barnens reflektion:

Vad har du lärt dig? Hur tyckte du gruppen var? Vad vill du lära dig nästa gång?

 

 

Pedagogens reflektion:

Mina egna tankar om hur gruppen varit.

Analys:

Nådde vi de förutsatta målet, lärde barnen sig någonting, hur kan vi se det.

Några barn tyckte inte det var kul, osäkra? För små skridskor?

 

Framåtsyftande planering:

Hur går vi vidare? Vad ska vi göra annorlunda nästa gång så att barnen verkligen når dit vi hade tänkt, alternativt för att gå vidare till nästa steg?

Lägga till en lek.

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,
    Lpfö 18
  • utforma utbildningen och anpassa resursfördelningen så att alla barn får det stöd och de utmaningar de behöver för utveckling och lärande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: