Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflykt

Skapad 2021-02-22 13:16 i Stallets förskola Östersund
Förskola
Vi ska gå på utflykt och leta pinnar

Innehåll

Grupp:

Vi kommer gå ut med 5åringarna på tisdagar fm

 

Mål ur läroplanen:

(Koppla mål ur läroplanen längre ner vid "Lägg till")

 

Vad ska vi lära ut:

(Aktivitet, ämnesområde, tema...)

vi går till skogen och där kommer dadda med ett brev. Barnen får leta tre pinnar och en kotte. Som avslutning kommer vi sjunga Ekorrn satt i granen.

 

Syfte:

(Varför)

Träna på att räkna och vara i naturen.

 

Förberedelser:

(Här skriver du din detaljplanering, hur du ska göra, vilket material du behöver m.m.)

Vad vi behöver mer utförligt, te.x material.

 

 

SPARA!

 

Efter avslutad aktivitet hämtar du planeringen igen och reflekterar och analyserar under respektive flik.

 

 

 

 

Barnens reflektion:

Vad har du lärt dig? Hur tyckte du gruppen var? Vad vill du lära dig nästa gång?

Pedagogens reflektion:

Mina egna tankar om hur gruppen varit.

 

Analys:

Nådde vi de förutsatta målet, lärde barnen sig någonting, hur kan vi se det.

Framåtsyftande planering:

Hur går vi vidare? Vad ska vi göra annorlunda nästa gång så att barnen verkligen når dit vi hade tänkt, alternativt för att gå vidare till nästa steg?

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,
  Lpfö 18
 • utforma utbildningen och anpassa resursfördelningen så att alla barn får det stöd och de utmaningar de behöver för utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: