Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflykt

Skapad 2021-02-22 13:15 i Stallets förskola Östersund
Förskola
Vi går till skogen idag, vi tar med oss Kanin o Igelkott.

Innehåll

Grupp:

Trollgruppen på tisdagar

 

Mål ur läroplanen:

 

 

Vad ska vi lära ut:

Vart bor kanin och igelkott, hur ser deras bo ut? Vad äter dom? Vi avslutar med att låta Kanin o Igelkott läsa en bok om skogen. 

 

Syfte:

Att se hur djuren har det olika årstider, vad händer, hur ser det ut.

 

 

Förberedelser:

Vi ser till att Kanin o Igelkott alltid får följa med och vi tar med en bok eller sånger som vi avslutar utflykten med.

 

 

 

 

 

 

Barnens reflektion:

Vad har du lärt dig? Hur tyckte du gruppen var? Vad vill du lära dig nästa gång?

Pedagogens reflektion:

Mina egna tankar om hur gruppen varit.

 

Analys:

Nådde vi de förutsatta målet, lärde barnen sig någonting, hur kan vi se det.

Framåtsyftande planering:

Hur går vi vidare? Vad ska vi göra annorlunda nästa gång så att barnen verkligen når dit vi hade tänkt, alternativt för att gå vidare till nästa steg?

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,
  Lpfö 18
 • utforma utbildningen och anpassa resursfördelningen så att alla barn får det stöd och de utmaningar de behöver för utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: