Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflykt

Skapad 2021-02-22 13:15 i Stallets förskola Östersund
Förskola
Mall för planering för enskilda aktiviteter (Åsas mall)

Innehåll

Grupp:

(För vem och när)

Vi kommer gå ut med barnen till skogen

 

Mål ur läroplanen:

(Koppla mål ur läroplanen längre ner vid "Lägg till")

 

 

Vad ska vi lära ut:

(Aktivitet, ämnesområde, tema...)

Vi går till skogen, Dadda ska komma med ett brev där står att barnen ska samla 5 kottar och 3 pinnar.

 

Syfte:

(Varför)

Träna på att räkna.

Förberedelser:

(Här skriver du din detaljplanering, hur du ska göra, vilket material du behöver m.m.)

 

 

SPARA!

 

Efter avslutad aktivitet hämtar du planeringen igen och reflekterar och analyserar under respektive flik.

 

 

 

 

Barnens reflektion:

Vad har du lärt dig? Hur tyckte du gruppen var? Vad vill du lära dig nästa gång?

Pedagogens reflektion:

Mina egna tankar om hur gruppen varit.

 

Analys:

Nådde vi de förutsatta målet, lärde barnen sig någonting, hur kan vi se det.

Framåtsyftande planering:

Hur går vi vidare? Vad ska vi göra annorlunda nästa gång så att barnen verkligen når dit vi hade tänkt, alternativt för att gå vidare till nästa steg?

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: