Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Social hållbarhet - STOPP/NEJ

Skapad 2021-02-22 13:12 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
För att barn ska kunna utvecklas och finna det lustfyllt att upptäcka och lära behöver barn känna trygghet. Vi kommer arbeta med social hållbar utveckling där fokus läggs på att känna sig trygga och som en del i gruppen. Vi arbetar med att barnen ska våga säga ifrån när något inte känns bra och få förståelse för orden stopp och nej.

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Vi är i början av vt-21. Avdelningen startades upp i januari -21 med en helt ny barngrupp. Alla barn är nya för varandra och nya i miljön. Arbetet är i full gång med att få en hållbar barngrupp med trygga individer. Några barn visar med kroppsspråk när de inte vill något, när något är fel.

 

___________________________________________________________________________________________________________

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

___________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

 • Visa "stopp" med handen
 • Våga säga ifrån med något kommunikativt verktyg
 • Visar att de förstår vad "stopp/nej" betyder genom att sluta när de hör ordet

 _____________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

 • Skapar "stopp-händer/stopp-skyltar"
 • Använder oss av kompisboken "Säg stopp". Läsa, projicera och använda bilder utifrån boken.
 • Vi pedagoger är närvarande för att kunna förmedla mellan barnen och visa "stopp" med handen
 • Gå promenad och upplever stopp-tecken utomhus
 • Bildstöd med stopp

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: