Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflykt

Skapad 2021-02-22 13:15 i Stallets förskola Östersund
Förskola
Vi ska gå på utflykt till skogen för att leka i våran koja.

Innehåll

Grupp:

Äppelgruppen kommer gå till skogen på onsdagar.

 

Mål ur läroplanen:

(Koppla mål ur läroplanen längre ner vid "Lägg till")

 

Vad ska vi lära ut:

Vi går till skogen försatt fortsätta bygga på våran koja. Där tränar vi bla samarbete. Vi letar pinnar som barnen tillsammans får placera ut för att förstärka väggarna på våran koja.

När barnen känner sig nöjda avslutar vi med att leka följa John tillbaka till förskolan.

 

Syfte:

Träna på turtagning, samarbete,

 

Förberedelser:

Börja dagen med att förbereda inför utflykten, lägga första hjälpenkit i ryggsäck och skriva upp vilka barn som går iväg. Sen efter frukosten går vi till skogen och försätter bygga på våran koja. Där tränar vi bla samarbete. Vi letar pinnar som barnen tillsammans får placera ut för att förstärka väggarna på våran koja.

När barnen känner sig nöjda avslutar vi med att leka följa John tillbaka till förskolan. Förklara först hur man leker leken och fråga om någon vill börja vara John. Sedan får barnen vara John i tur och ordning i den mån dom vill.

 

 

 

 

Barnens reflektion:

Vad har du lärt dig? Hur tyckte du gruppen var? Vad vill du lära dig nästa gång?

Pedagogens reflektion:

Mina egna tankar om hur gruppen varit.

 

Analys:

Nådde vi de förutsatta målet, lärde barnen sig någonting, hur kan vi se det.

Framåtsyftande planering:

Hur går vi vidare? Vad ska vi göra annorlunda nästa gång så att barnen verkligen når dit vi hade tänkt, alternativt för att gå vidare till nästa steg?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: