Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färgmonstret - ett färgsprakande projekt om känslor

Skapad 2021-02-22 13:36 i Levene förskola Vara
Förskola
Vi utforskar känslor och färger tillsammans genom boken om Färgmonstret av Anna Llenas.

Innehåll

Bakgrund

Att ge uttryck för olika känslor är något vi gjort instinktivt sedan vi alla var små, men att sätta ord på eller förstå sina egna och andras känslouttryck kan vara desto svårare, därför vill vi under kommande termin arbeta med ett projekt om känslor med barnen på BokenGenom att utforska olika känslor närmre hoppas vi på att kunna ge barnen redskap till att uttrycka sina känslor, kunna benämna dessa, både med ord men också tecken, få ökad förståelse för varandra och skapa en miljö där vi värnar om våra egna och varandras känslor. 

Projektets syfte/metod 

Vi kommer att arbeta med boken om färgmonstret och känslorna som den behandlar. Syftet är att låta barnen få möta olika känslor och begreppen som hör till dessa. Det är ett arbete som kommer att ta avstamp i barnens reflektioner och utforskande där vi pedagoger agerar som medforskare. Vi kommer att arbeta med känslor på ett språkfrämjande sätt där, lek, musik och skapande står i centrum. 

Projektets mål

Genom detta projekt hoppas vi på att ge alla barn möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar kunna uttrycka sina känslor, verbalt och/eller med tecken, få ökad förståelse för sina egna och varandras känslor samt få en mer sammansvetsad barngrupp där man visar hänsyn och empati för varandra. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: