👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 3, vt 21

Skapad 2021-02-22 13:51 i Vidingsjöskolan Linköping
Terminsplanering för åk 3
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

Innehåll

Innehåll

Period

 Vårterminenen 21

 

 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

Eleven kommer att bedömas:

-kontinuerligt  genom observationer.

- muntligt under lektioner

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

Utifrån en åk 3:s nivå deltar eleven i undervisningen och visar:

i rörelse:

grovmotoriska grundformer, så som åla, krypa, rulla, klättra, springa, hoppa

enkla lekar och deras regler individuellt och samspelet med andra

Individuellt och i samspel med andra använder redskap till exempel boll, plint och hopprep

takt och rytm i lekar, danser och rörelse till musik

lek och rörelse i vatten, flyt och simma i mage och ryggläge (200 m var av 50m på rygg)

 

Utifrån en åk 3:s nivå deltar eleven i undervisningen och samtalar om:

i hälsa livsstil och i friluftsliv och utevistelse:

Ord och begrepp för samtal om upplevelser av lek, hälsa natur- och utevistelse

orientera sig i närmiljö och enkla kartors uppbyggnad. begrepp som beskriver rumsuppfattningen

allemansrättensgrunder

säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- utevistelse i olika årstider.

 

 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

Eleven kommer att ges möjlighet utifrån en år 3:s nivå att delta i undervisningen:

-både inne i idrottshallen och ute i närområdet.

-och få öva pröva visa sina färdigheter individuellt, och tillsammans med andra i lekar, rörelse till musik.

- med och utan redskap

- samtala om allemansrätten, orientering (kartors uppbyggnad), säkerhet och hänsynstagande i lekar och spel, isvett

 

 

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur arbetet går?

 

Eleven får kontinuerligt återkoppling muntligt

 

 

Uppgifter

 • Samtalar

 • Dans

 • Motorik

 • Instruktioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3