Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stadsparken-Gläntan-Delfingruppen-Temaarbete vatten

Skapad 2021-02-22 14:22 i Förskolan Gläntan Falun
Förskola
Stadsparkensförskolor har hållbarutveckling som gemensamt tema. På Gläntan har vi valt att jobba med vatten. Förskolans 6-åringar ( Delfingruppen) har visat intresse för djur och valt att jobba med det under vårterminen.

Innehåll

Syfte:

Skapa intresse och utveckla barnens förmåga och för att leta fakta och tolka vad som står och diskutera kring det. 

 

Innehåll:

v8- 10: Hajar
10-13: Sjöjungfru
15-18: Sköldpaddor

 

Metoder:
Leta fakta genom böcker , film och internet.

Barnen väljer vad de vill lära sej genom att diskutera om text och film.

Träna på att skriva genom att dokumentera fakta på papper.

Skapande : Bild, drama, dans, göra film

 

Dokumentation: 

Regelbundna reflektioner efter varje tillfälle.

Göra en faktafilm om Hajar. Barnen lär sej fakta och presenterar det i filmen. Barnen filmar varandra och deltager sen i redigeringsarbetet.

Sjöjungfru:

Sköldpaddor: 

          

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: