Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delaktighet

Skapad 2021-02-22 14:57 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola F

Innehåll

Pedagogisk planering delaktighet

 

Syfte:  Öka elevens inflytande på fritidshemmet, ge eleverna delaktighet i fritidshemmets verksamhet.

Eleverna ska ges möjlighet att träna följande förmågor
Kommunikation genom att diskutera, framföra, argumentera och förklara
Reflektion genom att tolka, analysera.
Kreativitet genom att vara aktiv och delaktig
Samarbete genom att arbeta i grupp, kommunikativ, social förmåga
Ansvar genom att använda ett bra språk och ett gott beteende

Metod:
Fritidsråd som ska genomföras 1 gång i månaden. Eleverna ska vara delaktiga i processen, från dagordning till protokoll.
Förslagslåda är ett sätt att ge eleverna möjlighet att skriva ner sina tankar för att sedan kunna diskutera och argumentera för eller emot.
Individuella samtal, få med eleverna i tanken och utveckla deras delaktighet.

Målen utifrån Lgr 11:
Utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Eleverna ska uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet och utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten.

Personalen kan informera sig om elevernas behov och intressen på flera sätt, till exempel genom informella och formella samtal med eleverna, i samband med demokratiska forum och vid observationer av eleven och elevgruppen.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov.

Dokumentation:

Vi sätter upp och sparar alla protokoll.

Utvärdering:

Enkäter: Vara delaktig i innehållet. Vad har du saknat?
Får du vara med och påverka aktiviteterna på fritids?
Samtal: Utvärdera/förbered aktiviteterna med eleverna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: