Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2021-02-22 14:57 i Lingonets förskola Östersund
Förskola
VATTEN

Innehåll

Grupp:

Dungen

 

Mål ur läroplanen:

(Koppla mål ur läroplanen längre ner vid "Lägg till")

 

Vad ska vi lära ut:

Vattnets olika former, flyta och sjunka

 

Syfte:

Att genom experiment ( NTA låda vatten) få undersöka och göra upptäckter kring vattnets olika former samt undersöka vad som flyter/sjunker.

 

 

Förberedelser:

1: Vatten rinner Skapande: Blåsmålning

Material: se sid 15

2: Vatten i fast form IS Skapande: Tryckmålning

Material: se sid 28

3: Flyta och sjunka Skapande: Marmorering

Material: se sid  ,36

4: Avdunsta vatten Skapande: Sockermålning

Material: se sid 24, 22

 

 

Efter avslutad aktivitet hämtar du planeringen igen och reflekterar och analyserar under respektive flik.

 

 

 

 

Barnens reflektion:

Vad har du lärt dig? Hur tyckte du gruppen var? Vad vill du lära dig nästa gång?

 

 

Pedagogens reflektion:

Mina egna tankar om hur gruppen varit.

Analys:

Nådde vi de förutsatta målet, lärde barnen sig någonting, hur kan vi se det.

 

 

Framåtsyftande planering:

Hur går vi vidare? Vad ska vi göra annorlunda nästa gång så att barnen verkligen når dit vi hade tänkt, alternativt för att gå vidare till nästa steg?

Kopplingar till läroplanen

  • planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,
    Lpfö 18
  • utforma utbildningen och anpassa resursfördelningen så att alla barn får det stöd och de utmaningar de behöver för utveckling och lärande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: