Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktionsforskningsfråga Gläntan Vt 2021

Skapad 2021-02-22 15:15 i Anrås Stenungsund
Förskola
Här är planering för hur vi ska arbeta med aktionsforskningsfrågan.

Innehåll

Aktionsforskningsfråga: Hur kan vi i vår undervisning öka barnens förmåga att samspela med varandra?

 

2.Vart ska vi? 

Vi ska arbeta med dessa mål (se nedan).

Förskolans läroplan (Lpfö/18)

Normer och värden: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Omsorg, utveckling och lärande:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Barns delaktighet och inflytande:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Barnkonventionen:

Vi arbetar med artikel 2 ”Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.”

Vad vill vi förändra/förbättra?

Genom vår undervisning vill vi öka barnens förmåga att samspela med varandra.

Aktionsforskningsfråga (Pedagogernas nyfikenhetsfråga)

Hur kan vi i vår undervisning öka barnens förmåga att samspela med varandra?

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas

Har barnens förmåga att samspela ökat?

Hur gör vi?

Process

Planera och motivera aktion

Resonera kring valda verktyg i processen 

Varje tisdag kommer vi att ha samling. Vi börjar med en gemensam för hela barngruppen, där  vi arbetar med Igelkott och Kanin. Igelkott och Kanin pratar om allas lika värde. Sedan delar vi in barnen i 2 grupper: barn födda -15 och -16 i en och barn födda -17, -18 och -19 i den andra. I grupperna ska vi arbeta med aktiviteter/lekar som tränar samspel. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: