Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Prima 2B

Skapad 2021-02-22 15:18 i Stentägtskolan Söderhamn
Planering upplagd efter Prima 2B
Grundskola 2 Matematik
Under vt21 kommer vi att arbeta med Prima Matematik 2B. Du kommer att få träna på de grundläggande matematiska begreppen, räknehändelser och problemlösning genom praktiska övningar och spel. Du kommer att få arbeta enskilt, i par och i grupp.

Innehåll

Undervisning

Du kommer att få:

 • träna på de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar och spel
 • arbeta enskilt och tillsammans med andra
 • arbeta med räknehändelser och problemlösning
 • delta i gemensamma genomgångar
 • arbeta laborativt
 • delta i diskussioner och visa hur du tänker. 

Bedömning och dokumentation

* Diagnoser i Prima 2B

* Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd

* En formativ 1bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: