Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 1

Skapad 2021-02-22 15:19 i Hosjöskolan Falun
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • genomföra systematiska undersökningar i biologi.

 • använda biologins begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

Konkretisering av mål

Du kommer att få arbeta med: 

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar.

Arbetssätt

Undervisningen kommer att genomföras i helklass, grupper och med enskilt arbete. Vi kommer att se film, läsa lämpliga texter, diskutera och göra fältstudier. Vi arbetar både enskilt, i par och i grupp. Undervisning både inomhus och utomhus.

Bedömning

Det här ska du kunna: 

 • namnge och känna igen några vanliga träd, t ex tall, gran, björk och rönn.

 • trädens livscykler.

 • namnge och känna igen några vanligt förekommande djur i vår närmiljö, t ex ekorre, mus, räv, älg  och rådjur.

 • berätta muntligt, skriftligt och med bild hur djuren lever året om, föda, bo, spår.

   

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: