Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Bygg och Konstruktion

Skapad 2021-02-22 15:45 i Förskolan Skattkistan Lekeberg
Förskola
Planeringsmall för undervisning

Innehåll

Nuläge:

Vi upplever att alla barn oavsett ålder är intresserade av att bygga och konstruera. Just nu byggs det mest med magnetplattor och det är ungefär samma saker som byggs.

 

Syfte/mål

 

Att utveckla barnens byggande, att få dom att upptäcka fler material och olika sätt att bygga och konstruera. Att få in deras intresse för bygg och konstruktion på fler områden av förskolans verksamhet.

 

Metod/genomförande

 

Bygg/konstruktion kan ske i den fria leken, som en del i tvärgruppernas arbete eller som en aktivitet initierad av pedagogerna exempelvis på eftermiddagarna eller vid annan lämplig tid.

 

 • Projicering inne vid svarta mattan, både med exempel för barnen samt även som ”bakgrundsbild” som kan fungera inspirerande.

 • Strukturera upp lego-rummet så att det blir mer inbjudande och kan inspirera till mer byggande

 • Presentera alla olika typer av byggmaterial vi har på förskolan

 • Introducera nya material

 • Utmana barnens byggande med att göra egna ritningar till exempel plusplus samt även pärlor/pärlplattor

 • Visa barnen färdiga ritningar/mallar att utgå ifrån i sitt byggande/konstruerande

 • Arbeta med stop/motion för att dokumentera sitt byggande

 • Låta barnen själva dokumentera sitt byggande och göra en inspirations vägg

 • Låta barnen prata kring sin dokumentation i tvärgrupperna eller på samlingen innan maten.

 • Kombinera olika typer av material i sitt byggande, exempelvis magnetplattor och järnvägen.

 • Erbjuda byggmaterial utan ”krav” viktigt att även få bygga fritt.

 • Viktigt att låta alla barn vara med, även de yngre barnen kan vara med och titta på bilder av sina byggen och liknande.

 • Bygga utomhus med barnen

 • Låta barnen bygga med materialet vi har i musikrummet

 

Dokumentation/reflektion

Tillsammans med barnen och i arbetslagen kommer vi kontinuerligt att dokumentera och reflektera genom bild och text.  Exempel på frågor att svara på vid reflektionstid:

 • Hur går det? Hur gick det?
 • Varför tror du att det blir/blev så?
 • Vad fångar barnens intresse?
 • Vilka tecken kan vi se på att barnen känner sig trygga?
 • Vilka lärstrategier  använder barnen?
 • Vilka svårigheter stötte du på?

 

Utvärdering/hur går vi vidare

 • Hur blev det?
 • Har vi uppnått de mål vi satte upp?
 • Hur har vi arbetat i enlighet med läroplanens mål och intentioner?
 • Vad har hänt kring gruppens utveckling och lärande?
 • Vad tycker/upplevde barnen?
 • Vad har vi lärt oss? Vad behöver vi utveckla/förändra?
 • Vilka lärdomar tar vi med oss?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: