Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution och genetik

Skapad 2021-02-22 15:49 i Långsjöskolan Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 9 Biologi Kemi
Vetenskapen handlar om att försöka förstå och hitta bevis på det som händer,har hänt och utifrån det eventuellt kunna säga något om vad som kommer att hända.

Innehåll

Tidsperiod                                                                                                                  

Under vecka 7 -  13 kommer vi att arbeta med detta område

Innehåll:

Vi kommer att ta upp följande:

Evolution:

 • Naturligt urval
 • Art
 • Fossiler
 • Bäst anpassad till miljön
 • Charles Darwin 

Genetik:

 • Cellen och dess olika delar
 • Arv och miljö
 • DNA
 • Kromosomer
 • Gener (anlag) (proteiner)
 • Dominanta och recessiva anlag
 • Homozygot och heterozygot
 • Korsningsscheman
 • Gregor Mendel
 • Mutationer
 • Genteknik
 • Kloner

 

Upplägg:

Undervisningen kommer att ske på följande sätt:

 • Gemensamma genomgångar
 • Videoklipp
 • Diskussioner i hela klassen och i mindre grupper
 • Laborationer
 • Egna studier (läsa texter och arbeta med frågeställningar)

Bedömning:

Två uppgifter ska bedömas.

1. Prov i genetik och evolution

2. Laboration i området genetik

 

Uppgifter

 • Larvig Laboration

 • Larvig laboration

 • Läxförhör Djurcellen

 • Läxförhör Djurcellen

 • Läxförhör Djurcellen

 • Begreppsprov Evolution & Genetik

 • Genetiklaboration

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Bi  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Bi  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 9

Matriser

Bi Ke
Evolution och genetik

Rubrik 1

behöver jobba vidare
okej
bra
super
evolution
Har svårigheter för att redogöra för evolutionsteorin
Kan på ett enkelt sätt förklara evolutionsteorin
Kan utvecklat och med olika exempel redogöra för evolutionsteorin
Kan på ett välutvecklat sätt redogöra för evolutionsteorin
genetik
Kan några enstaka begrepp inom genetikområdet
Kan enkelt förklara de flesta begreppen inom genetik området. Kan göra något enkelt korsningsschema
Kan förklara relativt utvecklat kring de flesta genetikbegreppen. Kan göra olika korsningsscheman och dra några slutsatser utifrån dem
Kan mkt utvecklat redogöra för nästan alla begreppen inom genetik området Kan göra kopplingsscheman och utifrån dem dra slustaster.
Upptäckter och dess betydelser
kan ge något exempel och kan till viss del förklara dem
Kan ge exempel på viktiga upptäckter och hur dessa har påverkat människan, miljön och samhället
Kan ge exempel på flera viktiga upptäckter kan redogöra för hur dessa har påverkat människan, miljön och samhället
Kan ge exempel på flera viktiga upptäckter kan redogöra för hur dessa har påverkat människan, miljön och samhället på ett utvecklat sätt.

Laborationer

behöver jobba vidare
okej
bra
super
Använda Utrustning
I undersökningar använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningar använder eleven utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller och teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och dra enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet och förbättring
Eleven för enkla resonemang kring rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, bilder, diagram och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, bilder, diagram och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, bilder, diagram och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: