Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteracitet - Äldre gruppen VT2021

Skapad 2021-02-22 16:38 i 093201 Förskolan Sagolandet Stockholm Norrmalm
Förskola
Barnen utforskar skrift, bild, symbolskapande och berättande med hjälp av olika estetiska uttrycksformer bland annat inom ateljé, bygg och konstruktion samt rollek.

Innehåll

Styrdokument vi utgår ifrån:

- Läroplanen

- Barnkonventionen

 

 

Syfte:

Vårt syfte med projektet är att fördjupa barnens intresse för berättande, bilder, text och tecken. Barnen får då möjlighet att utforska bl.a. att kommunicera via tecken/symboler, skriva meddelanden till sina familjer och kompisar på förskolan, skriva och teckna sagoberättelser, berättande genom skapande i bygg- och konstruktion och arbeta med flera olika estetiska uttrycksätt.

Vi har valt detta projekt utifrån att barnen visar stort intresse för skapande i ateljén där de bl.a. skriver och ritar, deras sponta lekar och de sagovärldar som de gemensamt bygger upp för att ta leken vidare och fördjupa den, i rolleksrummet där de ger och tar roller, och genom deras intresse för att dela med sig av olika händelser och erfarenheter på och utanför förskolan, ex. i samlingar.

 

 

Mål: (välj ett mål från förskolans läroplan)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

Lpfö 18

 

 

 

 

Delmål: (skapa tre tydliga delmål utifrån övergripande läroplansmål)

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar och förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

- Förskolan ska ge varje barn intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att få ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skrilda syften.

 

Exempel på litteratur:

Barnen visar stort intresse för Polyglutt där vi kommer att använda ossav den appen för att kunna läsa på svenska och andra språk och även ta del av böcker med hjälp av teckenstöd. Vi kommer bl.a. att läsa böckerna:

- "ABC och de andra mjuka och hårda bokstavskompisarna".
- "Bamses första rimbok".

Vi kommer även att låna böcker på biblioteket då vi ser att högläsning är en igångsättare för berättande.

 

 

Arbetssätt: 

Vi kommer att arbeta utifrån våra mål vi valt från läroplanen genom att knyta an olika aktiviteter till ämnet litteracitet. Vi vill även att projektet genomsyrar hela verksamheten och levandegörs både ute och inne.

 

- Vi kommer att skapa med olika estetiskas uttryckssätt i ateljén. Bl.a. med återvinningsmaterial.

- Vi kommer att fördjupa barnens lekar genom att de själva får tillverka ex. egen rekvisita.

- Vi kommer att arbeta med normkreativitet genom boksamtal som vi hoppas  gynnar barnens rollek och vilka roller man kan inta.

- Vi kommer att utforska med kroppen, bl.a. ha rörelse- och danslekar kopplat till kommunikation och tecken.

- Vi kommer att använda oss av projektor för att kunna projicera upp olika fantasivärldar som bidrar till fördjupad lek och berättande.

- Vi kommer att använda oss av UR, lärplatta och litteratur för att vara medforskande med barnen. Ex. bokstavslandet.

- Vi kommer att arbeta i smågrupper för att möjliggöra för alla barn att uttrycka sig samt ta del av kompisarnas tankar och idéer.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: