Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I möte med skriftspråket och symboler

Skapad 2021-02-22 16:39 i Gyabo förskola Eslöv
Förskola
Literacy för de yngsta barn på förskolan.

Innehåll

Samplanering - Didaktiskt informerat undervisnings upplägg

Mål: Vi vill skapa sammanhang där barnen möter skriftspråket, symboler och bokstävernas språkljud.

Vad: Bokstäver, symboler och språkljud

Hur: Olika undervisnings upplägg skapas där vi utgår från barnets namn. Barnen får möta bokstäver, symboler, språkljud i en lekfull undervisning. 
I den spontana undervisningen uppmärksamma meningsfulla sammanhang där barnens namn används, t.ex. märkning i barnens kläder med deras namn, på deras hyllor, 

Vem/Vilka? Barn födda -18 &-19

Var? I våra olika lärmiljöer

När? Planerade undervisningstillfälle under fm och em men även under spontana undervisningstillfälle under hela dagen.

Varför dessa val? Utifrån att ha läst artikeln som Carina Fast skrivit i Läslyftet i modulen: Skapa och kommunicera. Del 1. Har vi valt att börja i barns erfarenheter.

Vi har reflekterat och planerat för att skapa fler sammanhang där barnen möter bokstäver och symboler i lärmiljöer planerad undervisning men även i spontana meningsfulla sammanhang där vi pedagoger är aktiva skrivare. 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: