👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förändringar

Skapad 2021-02-22 16:56 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Svenska Kemi Matematik
Vilket är det snabbaste sättet att smälta en isbit? Hur kan man dela upp en blandning av vatten och grus? Vad är en gas? Det är några exempel på frågor som vi kommer att arbeta med i NTA- temat Förändringar.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?
Du kommer att få jobba med NTA-temat Förändringar och göra olika uppdrag som har med vattnets olika former att göra samt övergångarna mellan de olika formerna. Du får även arbeta med att göra olika lösningar och blandningar och hur man kan separera dem.

NTA betyder Naturvetenskap och Teknik för Alla

 

Hur ska vi arbeta?

 Du ska lära dig detta genom att:

 • göra förutsägelser
 • genomföra undersökningar med vatten
 • utvärdera, jämföra och diskutera kring resultatet av undersökningarna
 • dokumentera undersökningar med text och bild

 

Vad ska du lära dig?

Du ska få lära dig om:

 • vattnets olika former: fast, flytande och gas
 • vattnets övergångar mellan de olika formerna
 • enkla lösningar och blandningar
 • att kunna dokumentera dina undersökningar med text och bild

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du ska:

 • på något sätt, muntigt eller skriftligt, kunna redogöra för vattnets olika former.
 • kunna ge exempel på hur man separerar en lösning eller en blandning.
 • vara delaktig vid genomgångar och undersökningar, vara muntligt aktiv vid lektionerna.
 • genomföra undersökningar enligt instruktioner.
 • kunna genomföra arbeten i samarbete med en eller flera kamrater.
 • skriva tydliga och noggrant utförda dokumentationer, skriva texter och rita bilder som tydligt hör ihop med resultaten av dina experiment.
 • kunna jämföra dina resultat med någon annan och ge exempel på likheter och skillnader.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  Ke   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Ke   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  Ke   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Ke   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Ke   3