Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2021-02-22 16:47 i Furuhällsskolan Härryda
Grundskola 5 Samhällskunskap
Varför finns det lagar? Varför straffar vi brottslingar? Varför begår människor brott? Hur påverkas vi av brott?

Innehåll

Vi kommer att arbeta på olika sätt: enskilt, i par och i grupp. Vi läser, svarar på frågor, ser film, dramatiserar och diskuterar.

Efter avslutat arbete ska du kunna svara på dessa frågor:

 • Vem stiftar lagarna i Sverige?
 • Vad är skillnad på lag och regel?
 • Vad finns det för typ av brott och vilka straff kan de ge?
 • Vad kallas de personer som är med i en rättegång och vad har de för roll?
 • Vad innebär det att vara straffmyndig?
 • Vad kan ett brott ha för konsekvenser för de som är inblandade i brottet?
 • Vad är barnkonventionen för något?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: