Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering 5 Hundarna

Skapad 2021-02-22 17:15 i 093131 Förskolan Trädet Stockholm Norrmalm
Förskola
Här är hundarnas arbete om träd.

Innehåll

 

Hur startar vi projektet igen efter jul?

 

I denna termin vår plan är att fortsätta arbeta vidare  med  trädens liv och naturen  djupare med olika aktiviteter, utflykter och video/filmer. Vårt syfte med det är att uppmärksamma att natur, djur och människor är i en relation och samarbetar med varandra. Vi planerar fortsätta också besöka barnens favoritplats och trädkompisar för att följa upp hur träden växlar utseende så att barnen förstärker sina relationer med naturen och ser förändringen på träden.  Vi planerar dessutom uppmärksamma återvinning genom att använda naturmaterial , samtala omkring det eller visa filmer samt förstärka samarbetet och kommunikation i aktiviteter mellan alla barn.

 

Behöver vi backa tillbaka till höstterminens arbete ? göra återblickar med barnen?

 

Vi   backade tillbaka och gjorde reflektioner med barnen över höstterminensprojektarbete. Utifrån reflektionerna och barnens berättelser  upplevde vi att barnen har skapat mycket kunskap om träden och naturen samt de fick förståelse av samarbete från förra termin.

 

Fundera om det behövs några nya triggers?

 Vi planerar tillföra lärorika, spännande  och intresseväckande aktiviteter, lekar och filmer som triggers. Vi upplevde  att korta filmer/video, bilder  och berättelser om vårt projektarbete väcker upp barnens intresse och efter dessa får barnen möjlighet att  rita, lera, limma eller måla.  Samt pedagogers frågor till barnen och bildstöd utifrån video/filmer är också som en triggers som vi upplevde i vårt projektarbete.  Förutom det kan vi tänka att  lägga till  fysiska aktiviteter  (som dans )som barnen kan ha  intresse för.

 

Är det något vi vill förändra, fördjupa eller bredda i vårt projekt

Vi vill utforska djupare trädens liv och vikt i naturen genom att visa intresseväckande video, berättelser och bilder. Vi vill upprepa och reflektera ibland med barnen  vad vi har lärt oss och lyssna på barnens tankar, frågor för att få nya idéer av de. 

 Vi har  en gång provat arbeta att dela barnen i mindre  grupper(om 4-5)  för att skapa en lugn stämning för barn. Vi tänker fortsätta med det lite mer för att se hur det kommer gå. Vi behöver fördjupa oss i matematik så mycket vi kan med hjälp av roliga aktiviteter eller roliga lekar som kan få barnens intresse.

 

 Vi planerar skapa en stämning för att förstärka samarbetet och kommunikation mellan barnen så att alla kan få ta del av varandras åsikter. Detta samarbetet även bidrar till att  barnen skapar respekt mot varandra. Vi behöver också tillföra intresseväckande, spännande och roliga lekar/aktiviteter för att förstärka detta samarbete och kommunikationen mellan barn samt lärandet omkring träd och natur.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: