Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum, solsystemet och planeterna

Skapad 2021-02-22 17:24 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Universum, solsystemet och planeterna
Grundskola 7 – 8 Fysik
Solsystemet - vårt hem i Universum. Vi lär oss hur solsystemet är uppbyggt. Vad är det för skillnad på en stjärna och en planet? Hur uppstår dag och natt och varför har vi årstider? Vilken världsbild har vi och hur har den formats av historiska och nutida upptäckter?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Det här området tar upp om hur man tror att universum skapades genom Big Bang och hur universum och vårt solsystem med  de 8 planeterna och deras månar är uppbyggt.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att:

 • Arbeta med text och uppgifter i utdelade häften.
 • Libers hemsida till Fysik Direkt kap 1  Solsystemet  och kap 12 Universum
 • Använda studi.se -se länkar under Uppgifter (OBS! Skapa en egen inloggning)
 • Ugglans NO Fysik Astronomi Ugglans NO Fysik Astronomi
 • Se lärorika filmer om universum från SLI  (OBS! Skapa en egen inloggning)
 • Göra en Power Point-presentation av en egen vald planet

Följande filmer på studi.se: Glöm inte texterna som följer med filmerna!

• Årstider https://app.studi.se/l/jorden-snurriga-aarstider

• Månen https://app.studi.se/l/maanen

• Solsystemet https://app.studi.se/l/solsystemet

• Solen https://app.studi.se/l/solen

• Big bang https://app.studi.se/l/big-bang

• Astronomi genom historien https://app.studi.se/l/astronomi-genom-historien

 

Vad ska du lära dig?

Du får kunskap om vårt solsystem och dess planeter, hur jordens rotation och lutning påverkar vårt dygn och våra årstider på planeten Tellus. Du får kunskap om den naturvetenskapliga teorin om Big Bang och hur man tror att universum skapades. Du får kunskap om solen, norrsken, asteroider, kometer, meteorer o meteoriter/bolider och hur månen påverkar vårt tidvatten. Du får även veta vad man trodde förr, när man tittade på stjärnhimlen, senast forskningen och om marslandningen den 18 feb 2021.

Du kommer få kunskap om Isaac Newton, gravitation och skillnad mellan massa och tyngd. Du får göra lab med att mäta tyngd i enheten N (Newton), läsa av en dynamometer samt hitta tyngdpunkten på några olika föremål. Du får öva på att skriva en enkel dokumentation (labrapport). 

Du får möjlighet att använda dina kunskaper i diskussioner t ex kunna argumentera för eller emot rymdresor till Mars.

Du kommer även få pröva på att göra en presentation i Power Point.

 

Viktiga begrepp:

universum, galaxer, solsystem, gasplanet, jätteplanet, kompakt planet, supernovor, nebulosor, röda jättar, vita dvärgar, neutronstjärnor, svarta hålasteroid, komet, elliptisk bana, planet, dvärgplanet, meteor, meteorit, rymdsonder, satelliter, GPS, dygn, skottår, tidszon,  jordaxelns lutning, årstider, sommarsolstånd, vintersolstånd, vårdagjämning, höstdagjämning, midnattssol, ljussekund, ljusminut, ljusår, månsken, månens faser, ringberg, ljusreflektion, månförmörkelse, solförmörkelse, fotosfären, kromosfären, protuberanser, solfläckar, solvind, korona, vakuum,

gravitation = tyngdkraft = dragningskraft, massa, tyngd, tyngdpunkt, enheten Newton, 

Uppgifter

 • Fysikprov Astronomi tisd v 11

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: