Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Nerver, hjärnan mm 8b v 4- nyversionon

Skapad 2021-02-22 17:29 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Planering av biologi 8b v 4 -10

Innehåll

Preliminär planering Biologi åk 8 b nyversion

Avsnitt: Nervsystemet, hjärnan, känselkroppar, ögat, örat och hormoner

 

Metoder: föreläsning, filmvisning, laborationer och arbetsövningar

 

Kunskapskrav

                       F                                E                              C                                A

Jamföra och bemöta åsikter och argument

I diskussionerna ställer eleven inte frågor och framför och bemöter ej åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar demAnvända information i diskussioner och texter

Eleven kan inte använda informationen i diskussioner eller för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

 

Använda utrustning

I undersökningarna använder eleven ej utrustning på ett säkert och fungerande sätt.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
                           F                          E                                 C                           A

Jämföra resultat och dra slutsatser

Eleven kan inte jämföra resultaten med frågeställningarna eller dra slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.

 

Ha kunskaper om biologiska sammanhang och använda biologiska begrepp, modeller och teorier

Eleven har ej grundläggande kunskaper om humanbiologi och andra biologiska sammanhang.

Eleven har grundläggande kunskaper om humanbiologi och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven har goda kunskaper om humanbiologi och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven har mycket goda kunskaper om humanbiologi och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Resonera om samband i människokroppens byggnad och funktion

Eleven föra ej resonemang om hälsa, humanbiologi och visar inte på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, humanbiolog och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, humanbiologi och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, humanbiologi och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Pass

Dag

Moment

Sidor

1

tis, hel

v 4

Nervsystemet, hjärnan. Testa dig själv 7.1 Arbetsöv Hjärnan 7.1.2.3 nr A- C

274-278

2

ons,ha

v 4

Labb “ Hur snabb är en nervimpuls? 7.1.2.1

          Hur snabb är din reaktionstid 7.1.2.2

Testa dig själv 7.1

274-278

3

tis, hel

v 5

Hjärnbarken, Testa dig själv 7.2

Forts arbetsöv Hjärnan 7.1.2.3  nr D

279-283

4

ons,ha

v 5

Labb 7.1.2.4 Hur är dina reflexer?

Labb 7.3.5 Kyla, värme och beröring

Testa dig själv 7.3 nr 5+6

278, 288

5

tis, hel

v 6

Synen/ögat (repetition från optiken delvis)

Testa dig själv 7.4

Ev lite om örat 

289-292


293

6

ons,ha

v 6

Labb 7.4.7 dina ögon avslöjar dig

Labb synfält 7.4.8

Ev mer om örat

Arbetsövning örats delar 7.5.13

291-292


293-295

7

tis, hel

v 7

Forts örat

Testa dig själv 7.5. Jobba i kapp med gamla saker!

293-295

8

ons, hal

v 7

Labb 7.5.14 Hur bra är din hörsel? nr D-H

Labb 7.5.15 Varifrån kommer ljudet?

Testa dig själv 7.5

293-295

9

tis, he

v 8

Hormoner. Testa dig själv 7.6

296-299

10

ons,ha

v 8

Arbetsöv 7.6.17 Våra hormonproducerande körtlar

Arbetsöv 7.6.18 Blir du skakis av stresshormoner?. Repetition

 

11

tis, hel

v 10

Repetition

 

12

ons halv

v 10

Prov i halvklass

 

 

Läsanvisningar: s 274-278, 279-283, 288, 289-297

Testa dig själv: 7.1, 7.2, 7,3 (nr 5-6), 7.4, 7.5 och 7.6

 

Sammanfattning:  sid 300-301. Kan vara bra att titta på. Dock utgår lukt och smak detta hade vi ht 20

 

Lycka till önskar Henrik!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: