Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kurreduttöns aktionsforskning

Skapad 2021-02-22 17:33 i Hallerna Stenungsund
Förskola
Hur kan vi ge barnen förutsättningar för språkutveckling med stöd av bilder och tecken?

Innehåll

Vart ska vi?  

Förskolans läroplan (Lpfö/18) 

Läroplanen: 

  • "förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld" (Skolverket, 2018, s.13)  

  •  
  • "förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans," (Skolverket, 2018, s.14)  

  •  

Barnkonventionen:  

Artikel: 12. ”Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. ” 

 

Vad vill vi förändra/förbättra? 

Vi vill genom ett aktivt arbete med bilder och tecken som stöd förbättra de förutsättningarna vi ger för att utveckla barnens språkutveckling.  

 

Aktionsforskningsfråga (Pedagogernas nyfikenhetsfråga) 

Hur kan vi ge barnen förutsättningar för språkutveckling med stöd av bilder och tecken? 

 

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas 

Hur vi pedagoger har gett förutsättningar för språkutveckling genom ett aktivt arbete genom olika aktioner. 

 

Hur gör vi?   

 

 

Vi kommer arbeta med bilder och tecken som stöd för att på det sättet ge förutsättningar för språkutveckling genom återkommande aktioner.  

 

Samling är planerad aktion vi arbetar med där vi ger förutsättningar för att barnen ska utveckla turtagning, samspel, språkutveckling och förståelse för sin kroppsliga förmåga.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: