Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde 2 Språk

Skapad 2021-02-22 18:40 i LANDVETTER FAMILJEDAGHEM Härryda
Förskola
Ordkunskaper, Ordförståelse, Benämna, Återberätta, Skriftspråk, Symboler, och Flerspråkighet.

Innehåll

 1. Mål: Vad vill vi uppnå?:  

 • Vi vill att alla barn ska känna sig trygga i sitt sätt att kommunicera utifrån deras egna förutsättningar.  

 • Utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp, samt sin förmåga att leka med ord. Berätta/uttrycka tankarställa frågor och kommunicera med andra. 

 

 1. Strategi: Hur kan vi uppnå detta?:  

 • Genom blaBildstöd 

 • Ha samlingar i den lilla gruppen om hur dagen kommer se ut. I dessa samlingar ger vi barnen möjlighet att uttrycka sin vilja, åsikt om dess innehåll.  

 • Olika uttrycksformer som; bild, form, drama, rörelser, sång, musik och dans. 

 

Genom att vara öppen, mottaglig och närvarande för barnen skapar vi förutsättningar för att använda oss utav relationell pedagogik i vårt arbete.   

 

 1. Aktiviteter: Vad ska göras? :  

 • Qr koder om alfabetet. 

 • fyll i teckning med barnens namn.  

 • Månadens sång/ord/teckensång. Lilla snigel, Liten båt blir ofta våt, (julsång?) 

 • Måndagsaktivitet (ersätter Trolle) 

 • Biblioteksbesök i smågrupper 

 • Uppdragskort i storgrupp 

 • UR play <det här är jag> så funkar sverige (barnkonventionen) 

 

Delaktighet:Genom att barnen får fylla i bokstäverna i sina namn blir dom på ett lekfullt sätt bekanta med bokstäverna. Man kan under målarstunden samtala kring de olika bokstäverna och skapa nyfikenhet. *vilka mer i gruppen börjar på samma bokstav som du?  

Månadens sång med tecken skapar en delaktighet för de barnen som inte har talet och främjar deras kommunikation.  

Barnen blir delaktiga i samband med aktiviteterna som vi skapar. Alla aktiviteter skapas efter alla barn förutsättningar för att skapa samhörighet.  

  

 1. Tidplan: När ska det göras?:  

 • November – januari. 

 

 1. Ansvar: Vem/Vilka ska genomföra? 

 • Hela arbetslaget 

 

 

      Viktigt att besvara i planeringen: 

 1. Hur är barnet delaktigt? Svaret på denna frågan är redan besvarad i planeringen. Se ovan.  

 1. Vilka medvetna handlingar ska genomföras för att de ska vara i enlighet med relationell pedagogik? Svaret på denna frågan är redan besvarad i planeringen. Se ovan.  

 

Utvärdering: 

 1. Hur mäter vi resultat? Vad ska vi titta efter?  

 • Vi använder oss av SKA.  

 • Vi dokumenterar i unikum, utvärderar och reflekterar allt vi har gjort, vad gick bra, vad kan vi göra bättre till nästa gång.  

 

 1. När ska resultatet utvärderas?  

 • Efter fokusområdets slut 

 

 1. Vem utvärderar?  

 • Vi tillsammans utvärderar detta.  

 

 1. Vad behöver vi dokumentera?  

 • Våra aktiviteter och barnens närvaro och delaktighet i de olika aktiviteternaVi dokumenterar det språkliga samspelet mellan barnen.  

 

 1. Hur dokumenteras resultatet?  

 • Resultatet dokumenteras tillsammans i hela arbetslaget och dagliga dialoger under hela  fokusområdet.  

 • Noteringar på teams – Landvetter språk utvärdering detta analyseras på ett ALP.  

 

Övergripande mål: 

 1. Rötter och vingar 

 1. Verksamhetsidé 

 1. Skollag/Läroplan 

 1. Barnkonventionen 

Prioriterade mål: 

 1. Likvärdighet 

 1. Demokratiuppdraget- Delaktighet 

 1. Relationell pedagogik- Bemötande 

 1. Digitalisering 

 • Office365 pilot 

 • Unikum 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: