Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och statistik ÅK9

Skapad 2021-02-23 08:06 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Matematik
Du lära dig att: Procent, förändringar, förändringsfaktorer, rea och förändringsfaktorer samt statistiska utryck och beräkna dem.

Innehåll

Kunskapsområde kapitel 4 ”Procent och statistik” MatteDirekt9

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig

  • Beskriva och använda begreppet procent, förändringar, förändringsfaktorer, rea och förändringsfaktorer.
  • Med hjälp av två tal beräkna på hur mycket vad förändringen är:
   • Förändring av tal eller pris
   • Moms
   • Rabatt
  • Beskriva och använda procent i vardagen.
  • Med hjälp av tal göra statistiks beräkna så som:
   • Medel
   • Median
   • Avvikelse

 

Begrepp

  Statestik och %
V10 Procent och statestik S142-144 Delar och hela %
V11 Beräkna hela (100%) andelarBeräkna andel S145, S146-147, S148-149 Beräkna hela (100%), Beräkna andel
V12 Förändringsfaktor, Statestik Medel, median, typ-värde S148-149, s150-151 Förändringsfaktor
V13 Statestik och procent, Prov E s152-153 Medel, median, Typ-värde, Statistik och procent
V14 Påsklov    
V15 Prov E-C-A    
       
       

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Generell förmågematris i matematik

E
C
A
BEGREPP
t.ex. att man *förstår* vad area innebär
Förstår grundläggande begrepp inom området.
Förstår de flesta begrepp inom området.
Förstår de begrepp som finns inom området.
METODER
är de räkneregler som *används*, t.ex. hur arean räknas fram.
Kan och använder metoder som är grundläggande inom området, t.ex. additionsuppställning.
Använder metoder i situationer som varierar något från tidigare gjorda uppgifter.
Använder metoder i nya situationer.
PROBLEMLÖSNING
är de strategier som används och de metoder som *väljs*.
Väljer lämpliga metoder för att påbörja lösningar av problem.
Väljer metoder som leder fram till korrekta svar.
Väljer effektiva metoder vid problemlösningar.
RESONEMANG
handlar om hur man *motiverar*.
Motiveringar som påbörjar korrekta slutsatser.
Motiveringar som leder fram till korrekta slutsatser.
Motiveringar som leder fram till korrekta slutsatser i avancerade uppgifter.
KOMMUNIKATION
handlar om hur man *redovisar* något muntligt och skriftligt.
Redovisningarna är begripliga. Matematiskt språk förekommer, t.ex. använder rätt tecken och enheter.
Redovisningarna är tydliga. Matematiskt språk används. Redovisningarna är till övervägande del kompletta.
Redovisningarna är tydliga. Matematiskt språk används. Redovisningarna är kompletta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: